Tai Chi Nytonline © 2001

 

Fra Redaktionen!

Hvis du ved, at jeg ikke ved!

En fortælling om respekt

Xingyiquan

En moderne defination på Qi

Hemmeligheden i kampkunst - Jin

Brug af stearinlys i kampkunst

Tilbage til Tai Chi Nyt online

Nr. 39 December 2003

Fra Redaktionen!

Den, der sejre over andre, er stærk.
Den , som sejre over sig selv, er mægtig.

Lao-Tse

Tilbage til indhold

Hvis du ved, at jeg ikke ved!

Chuang-Tse og Huei-Tse var gået ud på broen over floden Hao, og den første sagde: "Se, hvor de små fisk farer rundt! Det er lykken for en fisk".
"Når du ikke selv er en fisk, hvordan kan du så vide, hvad der er lykken for en fisk?" sagde Huei-Tse.
"Du er ikke mig!" svarede Chuang-Tse skarpt, "hvordan kan du vide, at jeg ikke ved det?"
"Hvis jeg, når jeg ikke er dig, ikke kan vide, hvad du ved," sagde Huei-Tse hidsigt, "må det være klart, at du, der ikke er en fisk, heller ikke kan vide, hvad lykken er for en fisk".
"Lad os gå tilbage til dit oprindelige spørgsmål", sagde Chuang-Tse. "Du spurgte mig, hvorfra jeg kendte lykken for en fisk. Dit spørgsmål viser, at du vidste, at jeg vidste. Jeg vidste det her på broen".

Chuang-Tse

Tilbage til indhold

En fortælling om respekt

Af Dr. Yang Jwing-Ming
Oversat af Knud Erik Andersen

Dette er en gammel kinesisk historie. Når en kvinde i det gamle Kina blev gift, boede hun for det meste hos sin mand og sørgede for ham og hendes svigermor. Da Fru XXX blev gift, kunne hun ikke holde ud at blive kritiseret af sin svigermor hver eneste dag. Hun besluttede sig for at gøre noget ved det. Hun kom til en forretning, der solgte lægeurter og det viste sig, at ejeren var en ven af hendes far.

"Hr. XXX, jeg kan ikke holde min svigermors temperament ud mere", sagde hun. "Hun driver mig til vanvid. Kan du i al hemmelighed, da du er min fars ven, hjælpe mig? Jeg skal nok betale dig godt for din ulejlighed".

"Hvad vil du have, jeg skal gøre?" Spurgte Hr. XXX.
"Jeg tænkte, du måske kunne sælge mig noget gift, så jeg kan forgifte hende og blive af med hende?" Spurgte hun.
Efter et stykke tid svarede manden: "Jo, jeg kan godt hjælpe dig, men der er to ting, du skal forstå. For det første kan du ikke forgifte din svigermor, så hun dør med det samme. Folk vil fatte mistanke til, hvad du har gjort. Jeg vil give dig nogle urter, der vil dræbe hende langsomt, så der ikke er nogen, der fatter mistanke. For det andet, må du fra nu af styrer dit temperament, så der ikke fattes mistanke. Lær at respekter hende, elske hende, adlyd hende og tjen hende tålmodigt. Gør dette og der er ingen, der vil fatte mistanke til dig, når hun dør".

Fru XXX gik selvfølgelig med til, hvad manden havde sagt og tog urterne med sig hjem, hvor hun blandede dem i svigermoderens mad. Hun lærte at styre sit temperament, at

tjene hende og respektere hende. Da svigermoderen lagde mærke til ændringerne hos svigerdatteren, ændrede hun sig også og begyndte at vise sin kærlighed overfor hende. Hun fortalte gang på gang sine slægtninge, at Fru XXX var den bedste svigerdatter man kunne ønske sig. Da der var gået et halvt år, var venskabet mellem de to kvinder blevet så godt, at de var mere som mor og datter. En dag tog Fru XXX hen til ejeren af forretningen, der solgte lægeurter og sagde: "For Guds skyld hjælp mig med at redde min svigermor fra den gift, jeg har givet hende. Jeg vil ikke længere slå hende ihjel. Hun er blevet den mest forstående svigermor, man kan ønske sig".

Ejeren smilede og svarede: "Du skal ikke bekymre dig. Jeg har aldrig givet dig noget gift. Jeg gav dig blot nogle nærende urter. Giften var i dit Sind og nu har du selv fjernet den".

Denne historie fortæller, hvor let det er at kritisere andres opførelse og holdninger, mens det er næsten umuligt at se sine egne. Man vil mange gange indse, når først man har ændret sig, så har alt omkring én også ændret sig og man vil være den lykkeligste person i hele verden.

KUN DE, DER VIRKELIG RESPEKTERE ANDRE, VIL BLIVE RESPEKTERET AF ANDRE.

Dr. Yang har beskæftiget sig med kinesisk kungfu siden 1961 og har mere end 30 års undervisningserfaring. Dr. Yang har udgivet mere end 25 bøger og 28 videobånd om Kampkunst og Qigong. For øjeblikket er han formand for Yang's Oriental Arts Association, Boston, MA., USA.

Denne artikel er taget og oversat med tilladelse fra artikeln "A Story of Respect", af Dr. Yang Jwing-Ming, YMAA News Issue # 11 copyright YMAA 2003. www.YMAA.com

With permission, this content is a direct translation of "A Story of Respect", by Dr. Yang Jwing-Ming, YMAA News Issue # 11 copyright YMAA 2003. www.YMAA.com

Tilbage til indhold

Xingyiquan

Af B. K. Frantiz
Oversat af Knud Erik Andersen

Xingyi er en fortræffelig bro mellem de ydre- og indre stilarter. Udøverne af Xingyi virker af udseende meget militaristisk - marcherende i lige linier, med vægten lagt på en kraftfuld afslutning på alle teknikkerne. På dette punkt er Xingyi meget lig de fleste ydre  kampstile. De tydelige ydre kendetegn, der er på slagene og sparkene er naturlig i den måde, hvorpå Xingyi udøves. For de kampkunstudøvere, der ikke er tilfredse med de langsomme bevægelser, som man laver i Tai Chi, er Xingyi - udført i et normalt tempo - perfekt.

Desuden er der gemt i Xingyis åbentlyse linære teknikker en hel del af meget små, næsten usynlige, cirkler, der normalt mangler i de ydre stilarter. På mange måder er Xingyi en form for sofistikeret karate. I stedet for at bruge anspændte muskler eller vrede som styrke, benytter Xingyi sig af at udnytte afslapning, Qi og et roligt sind for at opnå en sejr i en kamp. Xingyi indeholder enten de samme eller lignende mål som mange andre ydre kampstile, så som karate eller boksning, men det indeholder også arbejdet med Qi, helbredet og kampkunst. Selv når man bliver gammel, er det meget effektivt, heri ligger forskellen til mange af de ydre stilarter.

De indre teknikker i Xingyi kan være listige og næsten usynlige ligesom i BaGuaQuan eller Tai Chi. Men Xingyi fokuserer ikke på Yin (bløde), men mere på Yang (hårde) indre taktiske energier, finde en effektiv angrebsvinkel og udnytte den drabelige indre styrke. Teknikkerne i Xingyi føles ikke bløde, men kan virke sådan i angrebsøjeblikket p.gr.a. dets meget store fleksibilitet og hurtige evne til at skifte fra den ene teknik til den anden. Hovedparten af det indre arbejde i Xingyi og Tai Chi er det samme. Forskellen ligger hovedsageligt i det faktum, at Tai Chi dybest set prøver på at sammensmelte hård og blød energi, hvorimod Xingyi kun prøver på at få maksimalt udbytte af den hårde energi. Udtrykkene "Hård" og "Blød" har intet som helst med musklerne at gøre, men henviser til kvaliteten af den indre energi. Begge stilarter kræver blød og afslappede muskler og aldrig brug af råstyrke.

De fysiske øvelser i Xingyi er helt og aldeles baseret på den effektive brug af nei gong. Derfor tilhører Xingyi de indre stilarter. Derfor er det også muligt her at gøre de svage stærkere og de syge raske. Men hovedvægten er stadig lagt på det aggressive i formen, som i Shaolin, karate eller boksning.

Perspektivet med Xingyi er, som nævnt, militaristisk: angiv formålet, gør hvad der skal til for at vinde, højst sandsynligt med så lidt skade som muligt, men uden et sekund at betænke sig om at tilføje modstanderen de smerter, der skal til for at vinde. Som mange soldater er Xingyi udøvere tit stolte af deres kampmæssige dygtighed. Historier om de gamle Xingyi mestre fortæller tit, hvordan de skubbede ganske lidt til deres modstandere, men alligevel fik de blå mærker og hævelser på kroppen. Som i Tai Chi og BaGua, har Xingyi mulighed for at bruge fajing uden at påføre smerte, skade eller alvorlige stød mod det centrale nervecenter på modstanderen. Men modsat Tai Chi og BaGua prøver Xingyi ikke at bruge sin venlige side. Langt de fleste Xingyi skoler lægger mere vægt på den såkaldte "macho" indstilling: Løs problemet på den hurtigst mulig måde. Fysisk vil dette sige: gør klar, angrib og overvind modstanderen uden at bruge for meget energi. Denne indstilling er ganske anderledes end den, der er hos de fleste Tai Chi skoler, som fremhæver brugen af at give efter (yin), uden at skade nogen, hvis det er menneskeligt muligt.

Xingyi som kampstil

Selvforsvar - Xingyiquan

Som Tai Chi er Xingyi en blandet indre kampstil. Den befinder sig midt mellem den psykologiske indstilling og den føelsesmæssige tilbøjelighed der stammer fra Shaolin stilene og fra taoisterne de indre Qi metoder.
Navnet Xingyiquan består af tre benævnelser:

1. Quan, som betyder næve, eller knyttet hånd. I ordets betydning vil det sige alt, hvad der har at gøre med at overvinde et andet menneske i fysisk kamp.

2. Xing, som betyder "Formen med noget i". Alt der manifesteres som enten energi eller materie, har på en eller anden måde en form, en skikkelse, et sammenhæng - formen på en kop, en tankes form, hvordan de forskellige dyr ser ud. Mere nøjagtigt så antyder Xingyi den form eller skikkelse som kroppen vil indtage i en kampmæssig stilling, hvor man slår, kaster eller kontrollere en modstander.

3. Yi, helt nøjagtigt i ordet Xingyi, henviser til sindets mulighed for at skabe en idé og skyde det ud i kroppen, hvorved der skabes en funktionel fysisk form, det er en måde at bevæge sig på, en kampmæssig strategi, en kampmæssig stilling eller en eller anden form for kraft.

Benævnelsen Xingyi kan derfor ses ud fra to perspektiver. For det første er det en, hvilken som helst form som Sindet - "Yi" - dirigere. Hvis Sindet forestiller sig et begreb, vil kroppen automatisk forme og skabe en kropslig bevægelse og form, der pragmatisk virkeliggøre idéen. For det andet, hvis man sammenligner det med en computer, kan formen (hardwaren) forskellige idéer (software) så der er et behov for at vide og udvikle alle de idéer, som det er en form muligt at frembringe.

De fem elementer

De Fem Elementer

De fem elementer er følgen af de fem energier, der ifølge Den Taoistiske Komologi, omfatter energigrundmassen i Universet. I den traditionelle kinesiske medicinske teori, skaber denne fem dynamiske energier (ild, vand, træ, jord og metal) en balance i de indre organer. Formen "De fem elementer" i Xingyi benytter hver en særlig håndteknik, som fører kræften langs en speciel fysisk kraft vektor. Der er en lille forskel i, hvordan hver af de enkelte fem elementers håndteknikker udføres: høj (i højde med modstanderens hjerte eller højere), midt (mellem hjerte og tantien) og lavt (mod modstanderens hofte, skridt eller ben)

Xingyis historie

Wild Cat Climb a Tree - Xingyiquan

Legenden siger, at Xingyi oprindeligt blev skabt af Yue Fei, som mange anser for at havde været kinas bedste general. I Kina tales der meget om, at hvis kinas kejser ikke havde været jalous på Yue Feis militære dygtighed og popularitet og gav ham ordre til at tage sit eget liv, ville Yue Fei kunnet havde stoppet den mongolske invasion af Kina. Historien siger, at Yue Fei opfandt to kampstile til sine tropper, som de kunne bruge i kamp. De menige soldater lærte Ørneklo boksning og for officerne opfandt han den mere kraftfulde Xingyi, som var baseret på spydteknikker, hvilket forklarer det linære udseende som bevægelserne i Xingyi har.

Der er mange beretninger, der omhandler Xingyis historie, som er vigtige for kommende elever, da de fortæller om de mange Xingyi slægtled. Jo tættete undervisningen i Xingyi er på det oprindelige materiale, des bedre er det for eleverne. Modsat udøverne af Tai Chi og i en mindre grad BaGua, underviste og underviser Xingyi lærerne ikke kun for helbredets skyld. Modsat BaGua er Xingyi ikke særlig kønt at se på og Xingyi tiltrækker langt færre end BaGua og Tai Chi.

Efter Yue Fei fortsætter slægten gennem et antal af personer. Normalt støder man på langtrukne historier, der fortæller, hvordan den, der var ment som arvetager, blev tvunget af den nuværende arvetager, til at have en ufattelig tålmodighed og gennemgå utrolige prøvelser og få testet deres moral. Hvis en kommende arvetager kunne stå for dette, ville den nuværende arvetager og kun da, begynde at lære den lille del fra sig og til sidst vidergive alle hemmelighederne, så den nye arvetager, når tiden kom, kunne give stilen videre til den næste i rækken.

Den moderne Xingyi stammer fra 1900-tallet i det nordvestlige Kina. Det begyndte med Li Luo Neng (også kendt som Li Neng Ran), som lærte Xing i en sen alder. Li overtalte sin lærer Dai Long Bang om at indvie ham i hans viden. Mange af de første Xingyi kæmpere var analfabeter, hvis eneste uddannelse var de vidste, hvordan man udviklede indre energi, som mange fra de bedre klasser ikke vidste. Xingyi udøvere arbejde tit som bodyguards.
Li Luo Neng er en mytologisk personlighed, der havde mange elever. Udfra disse kilder er det med sikkerhed, at der blev grundlagt tre Xingyi skoler: Shanxi skolen, Heibei skolen og I Quan skolen.

Om B. K. Frantzis

B.K. Frantzis med Liu Hung Chieh
B. K. Frantzis with Liu Hung Chieh

B. K. Frantzis har næsten 40 års erfaring indenfor Qigong, healing, meditation og kampkunst. Han taler flydende kinesisk og japansk og har gennem 16 år studeret i Asien for at udvikle en metode at undervise Taoistisk energi på. I 1981 blev han accepteret som en af to elever hos den afdøde Taoist vismand Liu Hung Chieh. Inden han blev Taoistisk mester, var han blevet erklæret for værende oplyst af Tien Tai Skolen for kinesisk buddhisme. Et stykke tid efter adopterede Liu officielt B. K. Frantzis som sin søn ved en traditionel ceremoni. Gennem flere år studere B. K. Frantzis Qigong, Tai Chi, Xingyi, BaGua og meditation hver dag sammen med Liu i Beijing. I 1986 vidergav Liu officielt sin slægt til B. K. Frantzis og gav ham bemyndigelse til at undervise Lao Tse's Vand Metode i den taoistiske meditation, en øvelse, der er stort set ukendt i vesten.

20 års foregående træning havde forberedt B. K. Frantzis for Lius undervisning. I 1961, da han va 12 år gammel, begyndte han at træne kampkunst. Han opnåede at få sort bælte i judo, karate, jujitsu og aikido inden han var 18 år. Han flyttede til Japan for at få en mere avanceret undervisning, her fik han mulighed for at træne sammen med Morihei Ueshiba, grundlæggeren af Aikido, i to år.

Efterfulgt af sin træning i Japan tilbragte B. K. Frantzis to år i Indien, hvor han studerede avanceret yoga og Transendentale teknikker, hvorefter han tog til Kina.

Han studerede akupunktur og arbejde som lærling i Qigong terapeutisk øjemed og som portør på kinesiske hospitaler og klinikker. I 1981 fik han af Den Kinesiske Folke Republik tilladelse til at undervise det fuldstændige system af Tai Chi Chuan, den første fra vesten, der fik tildelt denne ære. Han tilbragte ialt 11 år i Kina, hvor han trænede sammen med nogle af de største mestre fra Hong Kong, Taiwan og Kina.

Da Liu Hung Chieh døde, vendte B. K. Frantzis tilbage til USA i 1987. Han underviser forskellige steder i Nord Amerika, Europa og han skriver bøger om Taoismen. Han tilråder universiteter og virksomheder i at starte hold op og forske i Qigong og De Taoistiske Stile.

Denne artikel er skrevet med tilladelse fra B. K. Frantzis og er taget fra hans hjemmeside www.energyarts.com

This article is translated with the permission from B. K. Frantzis www.energyarts.com

 

Santi Shi

Tilbage til indhold

En moderne defination på Qi

Af Dr. Yang Jwing-Ming
Oversat af Knud Erik Andersen

Dr. Yang Jwing-Ming

Det er vigitigt, at man har kendskab til den udvikling, der er sket indenfor den moderne videnskab omkring Qi. Det vil hjælpe til med at forhindre, at man sidder fast i ældgamle begreber og forståelses niveauer.

I det gamle Kina, var det få, der havde kendskab til elektricitet. De vidste kun fra akupunkturen, at når en nål blev stukket ind i akupunkturpunkterne, at der fremstod en eller anden form for energi, som ofte forårsagde rystende eller kildende fornemmelse. Det var først indenfor de sidste årtier, da kineserne blev mere opmærksom på den elektromagnetiske videnskab, at de forstod, at denne energi, der cirkulere i kroppen, som de kalder Qi, kan være det den moderne videnskab i dag kalder "Bioelektricitet".

Man må se på, hvad den moderne videnskab har opdaget om bioelektromagnetisk energi. Mange afhandlinger om bioelektriske relaterede emner er udgivet, og ofte er resultaterne meget lig med det, der opleves i kinesisk Qigong træning og medicinsk videnskab. F.eks. i løbet af den elektrofysiologiske forskning i 1960'erne, var der flere forskere, der opdage, at knoglerne er elektriske, hvilket vil sige, når de bliver belastede, bliver mekanisk energi omdannet til elektrisk energi i form af en elektrisk strøm. Dette kan måske give en forklaring på en af øvelserne i "Renselse af den indre Energi Qigong", hvor belastningen i knoglerne og musklerne øges på en bestemt måde, for at forøge Qi cirkulationen.

Man har opdaget, at kroppen består af mange forskellige elektriske ledende materialer og at det danner en form for elektrisk felt og kredsløb. Elektromagnetisk energi bliver hele tiden dannet i kroppen p.gr.a. den biokemiske reaktion på optagelsen af mad og ilt og den cirkulere ved hjælp af EMF (ElektroMotoriske Kræfter), som udvikles i kroppen.

Desuden påvirkes man konstant af ydre elektromagnetiske felter, så som Jordens, eller de elektriske felter, der dannes af skyerne. Når man træner kinesisk medicin eller Qigong, er man nød til at være klar over disse ydre faktorer og tage dem med i betragtning.

Der er blevet lavet utallige forsøg i Kina, Japan og andre lande om, hvordan ydre magnetiske eller elektriske felter kan påvirke og tilpasse kroppens Qi felt. Der er mange akupunktørere, der anvender magnetisme og elektricitet i

deres behandlinger. De fæstner en magnet til huden over et akupunkturpunkt og lader det være der et stykke tid. Det magnetiske felt påvirker ganske langsomt cirkulationen af Qien. Som et alternativ anbringer de nåle i akupunkturpunkterner og sender en elektrisk strøm gennem nålen for at nå direkte ind til Qi kanalen. Selv om mange af forskerne har påstået, at de havde opnået et vis positivt resultat gennem deres forsøg, er der ingen af dem, der har kunnet fremvise nogen konkrete beviser på deres resultater, eller givet en god forklaring på teorien bag deres forsøg. Ved så mange andre forsøg, hvor man prøvede at give en forklaring på hvordan og hvorfor akupunktur virker, har det været vanskeligt at fremkomme med en brugbar forklaring og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål. Denne teori er selvfølgelig meget ny og der kræves mere forskning og flere undersøgelser, før det kan  bevises og fuldstændig forståes.

Meget af baggrundsmaterialet om kroppens elektriske felt sættes i forbindelse med akupunktur. Dr. Robert O. Becker forfatter til bogen "The Body Electric" har f.eks. sagt at hudens ledende egenskab er bedre ved et akupunkturpunkt og det er nu muligt at lokalisere deres placering meget nøjagtigt ved at måle hudens ledende egenskaber. Mange af disse afhandlinger beviser, at akupunktur, som har været praktiseret i Kina gennem tusindvis af år, er fornuftigt og videnskabelig.

Selv om forbindelsen mellem teorien om "Kroppens elektriske strøm" og den kinesiske teori om Qi er blevet mere og mere accepteret og bedre bevist, er der stadig mange åbne spørgsmål. Hvordan kan f.eks. Sindet lede Qi (elektricitet)? Hvordan får Sindet rent faktisk EMF til at få elektriciteten til at cirkulere i kroppen? Hvordan bliver kroppens elektromagnetiske felt påvirket af de mange andre elektriske felter, der omgiver os så som radieoledninger eller andre elektriske apparater? Hvordan kan vi tilpasse vores elektromagnetiske felter og overleve i det ydre rum eller på en planet, hvor magnetfeltet er helt anderledes end det, der er på jorden? Som man kan se, så er den fremtidige videnskab omkring Qigong og bioelektricitet meget udfordrende og spændende. Det er på tide, man benytter sig af den moderne teknologi, for at kunne forstå beskaffenheden af den indre energi, som for det meste har været benægtet af det vestlige samfund.

Dr. Yang har beskæftiget sig med kinesisk kungfu siden 1961 og har mere end 30 års undervisningserfaring. Dr. Yang har udgivet mere end 25 bøger og 28 videobånd om Kampkunst og Qigong. For øjeblikket er han formand for Yang's Oriental Arts Association, Boston, MA., USA.

Denne artikel er taget og oversat med tilladelse fra bogen "Taijiquan, Classical Yang Style" af Dr. Yang Jwing-Ming (YMAA) 1999.

Excerpted and translated with permission from the book "Taijiquan, Classical Yang Style" by Dr. Yang, Jwing-Ming (YMAA) 1999.

Tilbage til indhold

Hemmeligheden i kampkunst - Jin

Af Dr. Yang Jwing-Ming
Oversat af Knud Erik Andersen

Træning med Jin er en meget vigtig del af kinesisk kampkunst, men der er meget lidt skreven materiale om det på andre sprog end kinesisk. Teoretisk set kan man definere Jin på følgende måde: "brug af det koncentrerede sind til at lede Qien for at fylde musklerne med energi og på denne måde manifesteres kræften til det yderste". Udfra dette kan man tydeligt se, at Jin er forbundet med træningen af Sindet og Qi. Hvilket betyder Qigong.

Traditionelt har mange mestre set det højeste niveau af Jin  som en dyb hemmelighed, en hemmelighed, der kun måtte vidergives til betroede elever. Næsten alle asiatiske kampstile træner Jin. Forskellen ligger i, hvor dybt forståelsen af Jin er, i de forskellige Jin, der trænes og omfanget og særpræget af de Jin, der trænes. Der lægges f.eks. vægt på hård og stærk Jin i Tigerklo stilene, der efterligner tigerens råstyrke; brug af rå muskelkraft er dominerende i disse teknikker. Hvid Trane, Drage og Slange er blødere stile og rå muskelstyrke bruges langt mindre. I Tai Chi Chuan og Liu He Ba Fa, de blødeste stile, lægges der speielt vægt på blød Jin og rå muskelstyrke bruges næsten ikke.

Anvendelsen af Jin bringer os frem til en af de store forskelle mellem de orientalske kampstile og dem fra vesten. Traditionelt lægger de orientalske kampstile vægt på træningen af Jin, hvorimod dette begreb stort set er ukendt andre steder i verden. I Kina bliver kampstilene og udøverne bedømt efter deres Jin. Hvor godt bliver Jin forstået og hvor godt bliver den brugt? Hvor stærk og effektiv er den og hvordan er den koordineret med kampteknikkerne? Hvis en udøver udøver sin stil uden Jin, kaldes den for "Blomster hånd og brokade ben". Dette er for at spotte en udøver uden Jin, som er svag som en blomst og blød som en brokade. Som en dans, der er smuk, men ubruglig.

Det siges også: "Træn Quan ikke Gong, når du bliver gammel, er alt tomt". Dette betyder, hvis en udøver kun lægger vægt på skønheden og jævnheden i formen og ikke træner Gong, vil han ikke have noget, den dag han bliver gammel. Her betyder "Gong" "Qigong", og henviser til frembringelsen af Qi og dets koordination med Jin for at frembringe den maksimale kraft og for at gøre teknikkerne effektive og virkningsfulde. Derfor vil teknikkerne en udøver, der har lært sin stil uden at træne "Jin Gong" eller "Qigong", være ubrugelige, når han bliver gammel, fordi han vil havde mistet sin fysiske styrke.

Jin har ofte været anset for at være en hemmelig overlevering indenfor det kinesiske samfund. Dette er rigtigt, ikke kun fordi, det kun blev givet videre til særlige elever, men også fordi det ikke kun kan overleveres mundtligt. Jin skal opleves. Det siges, at mesteren "vidergiver Jin". Når først man har følt Jin, er der forskellige principper og metoder, som en erfaren kampkunstudøver kan benytte sig af, for at kunne forstå det grundlæggende i denne træning. Hvis man træner ihærdigt og er udholden og husker at forblive beskeden, stille spørgsmål og overveje, vil man uden tvivl lære Jin og blive en sand mester med tiden.

Dr. Yang har beskæftiget sig med kinesisk kungfu siden 1961 og har mere end 30 års undervisningserfaring. Dr. Yang har udgivet mere end 25 bøger og 28 videobånd om Kampkunst og Qigong. For øjeblikket er han formand for Yang's Oriental Arts Association, Boston, MA., USA.

Denne artikel er taget og oversat med tilladelse fra artikeln "The Secret of Martial Power - Jin Training", af Dr. Yang Jwing-Ming, YMAA News Issue # 57 copyright YMAA 2003. www.YMAA.com

With permission, this content is a direct translation of "The Secret of Martial Power - Jin Training", by Dr. Yang Jwing-Ming, YMAA News Issue # 57 copyright YMAA 2003. www.YMAA.com

Tilbage til indhold

Brug af stearinlys i kampkunst

Af Dr. Yang Jwing-Ming
Oversat af Knud Erik Andersen

Indenfor det kinesiske samfund var det engang populært at træne med stearinlyslys. Dette skyldes, at stearinlyslys var en af de få måder, hvorpå man kunne få lys i gamle dage, derfor var de mere anvendelige som et træningsredskab. I dag er det sjældent, man ser der bruges stearinlyslys i træningen. I denne artikel, vil jeg prøve at komme med nogle forskellige eksempler på træning med stearinlyslys. Forhåbentlig vil du blive inspireret til at træne med stearinlyslys p.gr.a. disse eksempler.

Træning af koncentrationen

Det man bruger træning med stearinlyslys mest til i kampkunst er at optræne mental koncentration og visuel fokusering. I begyndelsen skal man blot sidde i et mørkt rum og stirre på et stearinlyslys med et meditativt sind, roligt og afslappet. Man skal træne indtil man kan fokusere sit blik på flammen og fange hver eneste detalje om, hvordan flammen bevæger sig, med sindet koncentreret i mindst en halv time. Denne træning er kritisk i en kampsituation, når éns sind bliver nød til at være årvågen og situationsfornemmelsen skal være præcis. Det er svært i begyndelsen at fastholde sindet på lyset i mere end fem minutter. Men når man har trænet et stykke tid, vil man blive opmorksom på, at gennem træning, kan man nå dette mål.
Når man har opnået dette mål, skal man prøve at anbringe lyset i en specielt fremstillet gynge, der kan holde lyset medens det svinger. Gentag da samme øvelse, dog med den forskel, at lyset nu er i bevægelse.Når man har trænet dette i længere tid og man med lethed kan opnå et koncentreret sind, da begynd at bevæge dig omkring det bevægende lys og træn det samme igen.
Når man har gennemført træning som beskrevet før, vil man være i stand til at få frembringet en større koncentration i éns Sind og Ånden vil også hæves p.gr.a. træningen af fokuseringen.

Træning af Jin

Det næste man bruger stearinlysetlyset til, er at optræne Jin eller kampmæssige kræfter, som er gennembrydende og fokuserede. For at optræne dette, skal man blot bruge lyset som et mål for éns Jin. Hvis man f.eks. skal træne Jin til slag, kan man begynde med at stå i en afstand fra flammen, der svarer til 20 cm. fra den knyttede hånd, når éns arm er

udstrakt. Fasthold koncentrationen og fokusér slagkraften, slå mod flammen og prøv på at slukke den. Kun hvis koncentrationen og kraften er fokuseret, vil lufttrykket, der opstår fra slaget kunne slukke flammen. Når man har trænet et stykke tid og man kan slukke ilden fire til fem gange, så skal man forøge afstanden til flammen. Hvis man kan slukke flammen fra en afstand af ca. 35 cm., så er éns kraft fokuseret og gennembrydende. Når man anvender denne kraft mod en modstander, vil éns kraft kunne nå dybt ind til de indre organer.

Træning af Qi

I de indre stilarter blev træningen med stearinlyset normalt brugt til at træne koncentrationen af sindet og fokuseringen af Qien. Når sindet er dybt koncenstreret, vil Qi strømmen være meget stærk. Træningen er meget enkel. Sid foran lyset og lav "Den hemmelige sværd hånd". Dette gøres ved at strække pege- og langfingeren frem, samtidigt med man med tomlen rører ved ring- og lillefingeren. (Det er det man i mange Tai Chi Stile, kalder "Sværdhånden".- red.) Dette gør det muligt for Qien at strømme i forlængelse af fingerne. Når man træner, skal man anbringe de to udstrakte fingre ca. 5 cm. foran flammen. Nu skal man, uden at flytte fingerne, koordinere åndedrættet og fokusér éns Qi i forlængelse af fingerne, og prøve på at få flammen til at bevæge sig.

Moderne forskning antyder, at bioelektricitet er meget tæt forbundet til Qi, og at de ydre påvirkninger af Qi, skyldes denne bioelektricitet, der påvirker omgivelserne. Når denne elektricitet f.eks. ledes ud i fingerne, kan det frembringe en forstyrrelse i luften og skabe et lufttryk. Lufttrykket vil få flammen til at bevæge sig. Dette vil naturligvis tage mange år, med en ihærdig og korrekt træning, at mestre. Yderligere forskning omkring forbindelsen mellem Qi og bioelektricitet er yderst påkrævet. Jeg vil være glad for enhver oplysning om en sådan forskning.

Disse tre eksempler er kun ment som en håndsrækning. Så længe man forstår teorien bag træningen, kan man selv finde på andre måder, at bruge stearinlyset på i sin træning. Det er enkelt, billigt og effektivt. Det er også en god måde at træne éns tålmodighed og udholdenhed på.

Dr. Yang har beskæftiget sig med kinesisk kungfu siden 1961 og har mere end 30 års undervisningserfaring. Dr. Yang har udgivet mere end 25 bøger og 28 videobånd om Kampkunst og Qigong. For øjeblikket er han formand for Yang's Oriental Arts Association, Boston, MA., USA.

Denne artikel er taget og oversat med tilladelse fra artikeln "Candle Use in Chinese Martial Arts Training", af Dr. Yang Jwing-Ming, YMAA News Issue # 54 copyright YMAA 2003. www.YMAA.com

With permission, this content is a direct translation of "Candle Use in Chinese Martial Arts Training", by Dr. Yang Jwing-Ming, YMAA News Issue # 54 copyright YMAA 2003. www.YMAA.com

Tilbage til indhold

En lille mand med viden er gavn for riget - men hvad gavner en stor mand, som ingenting ved?