Tai Chi Nytonline © 2001

Nr. 3 februar 1990

 

Chen Wei-Mings spørgsmål og svar

Tai Chi som selvforsvar

Sangen om de 5 skridt og de 8 metoder

Chen Stil

Yang Lu-Chans kommentarer til Wang Tsung-yuehs klassiker

Mester Tungs Første besøg i Sverige

Wang Tsung-Yuehs afhandling om Tai Chi Chuan

Tilbage til Tai Chi Nyt online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai Ying Tung

Chen Wei-mings spørgsmål og svar

 

Dette er uddrag fra en bog skrevet Men hvis du tilsidesætter formen og af Chen Wei-ming, der var en af de kun skubber hænder, vil du blive mest kendte elever af Yang Cheng-Fu. ustabil og kan let skubbes. Bogen hedder Tai Chi Chuan Ta Wen, Sp.: Nogen siger at man stadig skal der betyder spørgsmål og svar. Chen bruge rå styrke i Tai Chi, er det har nedskrevet alle de spørgsmål han selv har stillet til sin lærer, og selv svaret på dem, sådan som Yang ville have svaret.

Sp.: I Peking har de fleste lærere lært Tai Chi af Yang familien, hvorfor er der mindre forskelle i formen?

Sv.: Måske er der små forskelle i formen, men principperne er de samme. Der er nok to grunde til forskellighederne. 1) Før i tiden var lærer-elev forholdet meget strengt. Eleven turde ofte ikke spørge, og ofte demonstrerede læreren ikke meget. Derfor var den præcise stilling svær at få. 2) Og selv om man fik den rigtige stilling, bragte overleveringer med tiden ændringer på grund af udøvernes forskellighed.

Sp.: Jeg har hørt at for at blive god skal man ikke træne så meget form, men kun skubbe hænder, er dette sandt?

Sv.: Folk der siger dette forstår ikke formens principper. Formen er fundamentet for at skubbe hænder. Efter at have trænet formen i lang tid, bliver du så tung som et bjerg og så let som en fjer?
Men hvis du tilsidesætter formen og kun skubbe hænder, vil du blive ustabil og kan let skubbes.

Sp.: Nogen siger, at man stadig skal bruge råstyrke i Tai Chi, er det sandt?

Sv.: Klassikerne siger: "Når det virkeligt bløde når dets grænse bliver det virkelig stærkt." Styrken i Tai Chi opstår indeni og er baseret på blødhed og afslappethed. Jo mere du træner det bløde, jo hurtigere vil du opnå indre styrke. Hvis du stadig er spændt nogen steder vil det hindre opbygningen af indre styrke. Når du slapper af vil dine arme synke og blive tunge. Hvis du ikke slapper af vil de komme til at glide rundt uden rigtig kontrol. I min bog har jeg omtalt dette grundigt. De folk, der siger at man skal bruge fysisk styrke, har tit overdreven fysisk styrke eller træner en hård stil og vil ikke opgive den. De kan ikke tro på at på den yderste grænse af blødhed ligger en anden kvalitet af styrke. Disse folk kan aldrig nå essensen af Tai Chi.

Sp.: Tai Chi har mere end 70 bevægelser. Er deres rækkefølge uforanderlig eller kan de ændres.

Sv.: Rækkefølgen er traditionelt ret fastlagt og overgangene mellem bevægelserne er meget naturlig. Eleven skal følge dette. I et godt digt kan man ikke bare trække et ord fra eller lægge et til. Selv om der er mange måder at skrive på, kan man ikke ændre teksten, når først den er skrevet ned, uden at forringe den. For det meste er det også sådan med Tai Chi, men hvis du lejlighedsvis ændrer rækkefølgen, og din overgang er naturlig, er det i orden.

Sp.: Hvad er T'ing Jing (lytte energi), og bruger man kun armene til det eller også andre steder på kroppen.

 

Chen Wei-ming

 
Sv.: T'ing Jing er evnen til at føle modstanderens kraft, retning og længden af den. Træn det først med armene og meget senere med hele kroppen. På det sted, der har kontakt med modstanderen, udvikles en følelse, der kan bruges, så han kun rammer tomhed.

Sp.: Kan man have T'ing Jing uden kontakt.

Sv.: Måske. Den indre skole har tre niveauer: Jing transformeres til Chi, Chi transformeres til Shen og Shen transformeres til Hsu (tomhed). Hvis man når første niveau, bliver kroppen stærk og ydre kræfter kan ikke trænge ind. Hvis man når andet niveau følger kroppen automatisk sindet. Hvis man når tredje niveau glemmer man modstanderen og sig selv. Kroppen og sindet eksisterer ikke, men bliver tomhed. Når du når dette niveau, kan du kontrollere en modstander uden at røre ham.

Sp.: Har Tai Chi Pakua-metoden med at gå i en cirkel med uendelige variationer?

Sv.: Yang Shao-Hou lærte mig engang en metode, hvor to personer går i en cirkel "som katte". Dette var en øvelse for at lære T'ing Jing, men som man laver det, er det ikke forskelligt fra Pakua boksning.

Sp.: Hvis jeg gerne vil mestre Tai Chi, hvordan skal jeg så træne?

Sv.: Fem ting er nødvendigt: 1) Du må tro på det, tillad ingen tvivl at krybe ind. 2) Når du har valgt en lærer, så respekter ham og hvad han underviser. 3) Uden vedholdendhed, kan du ingenting opnå. 4) Vær tålmodig, så hvis fem år ikke gør det, brug ti, hvis det ikke lykkes på ti brug tyve år. Hvis du ikke har store evner lykkes det måske ikke hurtigt, men hvis du har stor tålmodighed, vil det uundgåeligt komme. 5) Du må være ydmyg. Selv om du har opnået en del, må du ikke være stolt. Alle kampstile er unikke. Du må være ydmyg for at lære, så kan du lære at kende dig selv og andre. Lad ikke stolthed underskrive dit nederlag.

Tilbage til indhold

Tai Chi som selvforsvar

Af Rick Mendel.

"Mange mennesker underviser i T'ai Chi Ch'uan og ved ikke, hvad de gør", mener T'ai Chi mester Kai-Ying Tung. Tung har undervist i T'ai Chi Ch'uan i Malaysia, Thailand, Singa-
pore og Hong Kong. Han er tredje generation af T'ai Chi mestre og "ser, at mange kun underviser det for helbredet. Men det er fordi, de ikke kender det som selvforsvar."

Kai-Ying Tung, som er født i Peking, begyndte sin T'ai Chi Ch'uan træning som 7-årig. Tung indrømmer, der er en forskel på at træne kampkunst i Asien og USA. Paradoksalt nok viser mange amerikanske elever interesse for filosofien bag T'ai Chi Ch'uan, mens der i Kina, siger Tung, næsten ingen filosofiske diskussioner finder sted. Han forklarer, "Jo mere man snakker, des mindre tid er der til træningen. Så i Kina træner man mere og snakker mindre." Tung føler, at elever i Kina og Amerika i bund og grund er ens. Da han blev spurgt, om han havde ændret sin måde at undervise på 1 USA, svarede han: "Skolen og undervisningen er i bund og grund den samme. Det er op til eleven, om han vil lære noget eller ej." I følge Tung, "Der er mange gode elever i begge lande. Den største forskel er intensiteten. I Amerika betaler man et kontingent og forventer at tage noget med sig hjem. I Kina vil en elev gå i lære hos en mester. Det bliver som et far-søn forhold."

I det gamle Kina boede eleven hos mesteren. Det daglige tilhørsforhold skabte et bånd mellem dem. Mesteren var ansvarlig for elevens handlinger. Hvis mesteren ikke var tilfreds med elevens opførsel, ville han skælde eleven ud eller slå ham. Når mesteren blev gammel, var det elevens ansvar at tage sig af mesteren. Selvfølgelig var der også elever, som bare kom for at få instruktion, betalte og gik igen. Det var ikke bare et spørgsmål om at henvende sig til en mester og sige "Ok, jeg vil gerne være din elev." Tung forklarer: "Der var en længere proces, hvor elevens baggrund blev grundigt undersøgt. Det blev undersøgt, hvilke former for arbejde eleven havde været beskæftiget med, spørgsmål vedrørende eventuelle kriminelle handlinger og en undersøgelse af hans karakter. Undersøgelserne var ikke begrænset til kun at handle om eleven om eleven. men drejede sig også om forældrene og bedsteforældrene. Dette var" siger Tung, "en meget rituel procedure." Hvis en elev blev godkendt, var det forventet, at han ville udføre "Kow Tow" en handling som understregede starten på et seriøst forhold. Ritualet indebar en serie af ni buk for mesteren - tre dybe buk, tre mellem dybe buk og tre korte buk. Dette blev først gjort for stor-mesteren Chang San-feng og sidenhen for den nuværende mester - i erkendelse af det eksisterende hierarki. "Selv om dette ikke længere praktiseres i Kina" siger Tung, "så bliver det gjort andre steder udenfor. Selv om det ikke bliver gjort formelt, så bliver det gjort uformelt, i hjertet og sindet. Mester elev forholdet behøver ikke at være rituelt."

Tung's Academy of T'ai Chi Ch'uan i Los Angeles følger et traditionelt mønster. Avancerede elever hjælper med at undervise nye elever, mens mester Tung instruerer individuelt og grupper. De fleste af eleverne følger i hver lektion et grundlæggende mønster, som består af den langsomme Yang form, bestående af 81 bevægelser, skub hænder øvelser og hurtig form. Samtidig øver mindre grupper af begyndere det langsomme sæt. Alle går frem i sit eget tempo.

Tung underviser de nye elever i at anvende hver bevægelse i selvforsvar, som en del af T'ai Chi Chuans hele. Men eleverne får ikke særlig meget information i begyndelsen. Tung forklarer: "Hvis man i starten giver eleverne for meget information, vil man forvirre dem. Så det er først når eleverne er blevet avancerede, at mesteren virkelig kan give en masse. Hvis det bliver gjort for tidligt, kan en elev blive totalt forvirret."

Om T'ai Chi Ch'uan og selvforsvar siger Tung: "Per definition er Tai Chi selvforsvar. Men mange mennesker, som kommer her, er ikke ved godt helbred, så de skal først have styrket deres krop. Vi skal genopbygge dem fysisk, før de kan lære, hvordan de skal bruge formene." En del af denne genopbygning fremskyndes ved at bruge en hurtig version af den langsomme form, som blev lavet af Tung's bedstefar, en eminent Yang stil mester. Den hurtige form er i dens individuelle form og rækkefølge næsten identisk med den langsomme form, men bevægelserne er mere kompakte og udføres mere energisk. Når man ser den hurtige form, kan man tydeligt se, hvor stødene, sparkene og paraderne stammer fra i det flydende mønster.

Men Tung mener ikke, at en elev nødvendigvis skal lære den hurtige form, for at lære at anvende T'ai Chi. "Hvis man har en lærer, som arbejder med det, så vil man lære anvendelserne gennem den langsomme form" siger han. "Den hurtige form er en god hjælp til at optræne udholdenhed. Begge er styrkende." Derudover underviser Tung også i skub hænder øvelserne, T'ai Chi sværd, kniv og lanse, samt frikamp.

Oprindeligt var våben en grundlæggende del af repertoiret for en kampkunstudøver. Våben formene hjælper i dag med at udvikle finesse. Et andet aspekt i T'ai Chi Ch'uan, som generelt bliver overset i USA i dag, siger Tung, er den beslægtede lære om akupunktur og urtemedicin. I det gamle Kina, siger Tung, "var alle mestre i kampkunst nødt til at lære akupunktur og urtemedicin, fordi der ikke var så mange læger. Så de blev dygtige både til forebyggende og helbredende medicin." "Kampkunst var for at værne mod ondt, viden om akupunktur og urtemedicin hjalp det gode." Mesteren ville bruge akupunktur og urtemedicin i forbindelse med massage. Da den yngste elev lavede alt det hårde arbejde, ville han komme til at massere, siger Tung. "På denne måde lærte eleven gennem praktiske øvelser og med tiden, når hans træning var tilendebragt, havde han lært kendskabet til meridianerne, trykpunkter og urteremedier. Den almindelige elev, som ikke boede sammen med mesteren, ville ikke have mulighed for at få denne viden."

På grund af fremgangsmåden og de indviklede forme, tager det generelt længere tid at lære T'ai Chi Ch'uan end andre kampstile. Men selv dette er relativt, siger Tung. "Det er op til hver enkelt. Der er nogle mennesker, som bliver ret gode i løbet af et par år. Nogle træner i mere end 10 år og er stadig ikke gode til det." Hvis man går ud fra, en elev træner ihærdigt og læreren arbejder med ham, så skulle han opnå gode færdigheder i løbet af 3-5 år. "Men kommer eleven kun til undervisning en gang om ugen," siger Tung, "så vil kroppen blive sundere, men der vil ikke ske nogen dramatisk fremgang." Uheldigvis fortsætter nogle elever kun i kort tid med deres træning og begynder derefter selv på at undervise. Resultatet er normalt, at formen ubevidst bliver ændret. "I mange tilfælde er der sket ændringer, som ikke var bevidste," siger Tung. "I vores skole er der ikke sket nogen ændringer. Men vi har elever, som har lært formene forkert og som så sidenhen er gået ud for at undervise. Deres elever lærte så deres fejl og så var ændringerne endnu større."

Lige som mester Tung opfordrer til et lang-tids engagement i T'ai Chi Ch'uan, så anbefaler han også seriøs træning hver dag. På spørgsmålet om det er muligt at træne T'ai Chi og andre Kung-fu former samtidigt, svarer mester Tung: "Hvis man har masser af tid og kan bruge 6 timers træning på en Kung-fu form og 6 timer på T'ai Chi, så er det helt i orden. Men har man kun fire timer til rådighed og bruger to timer på hver af formerne, så vil man ikke opnå fremskridt i nogen af dem. Brug 4 timer på en af dem og man vil opnå fremskridt."

Tung har den samme holdning, hvad angår spørgsmålet om blød contra hård stil. "Man kan måske mene, T'ai Chi er hård stil overlegen, men hvis man ikke træner, så er den det ikke. Personen, som træner den hårde stil, vil blive god. Det hele kommer an på, hvor flittig, hver enkelt er til en helhjertet trænings-indsats."

Selv om Tung i modsætning til andre skoler lægger vægt på de selvforsvarsmæssige aspekter, sker det ikke på bekostning af de fysiske og psykologiske mål for et bedre helbred. I Tung's uddelte folder, beskrives T'ai Chi som "et selvforsvar og en selvdisciplin. Der er mange forskellige skoler, som underviser denne stil, men principperne og formålene er de samme, nemlig at lære sig selv at kende og forbedre sit velvære, både fysisk og psykisk... det første princip i T'ai Chi er at lære at beherske sig selv fysisk og psykisk, dette fører til perfekt kontrol. Dette er virkelig en god øvelse for sindet, at optræne det til at fungere i overensstemmelse og harmoni med viljen." Hvis alle skoler arbejder hen imod dette mål, hvorfor så bekymre sig om ændringer af formene? Fordi, set ud fra et traditionelt kinesisk synspunkt, har det betydning, at systemet er autentisk i lige linie. Tung siger: "Der er mange elever, som ikke aner, hvilken form for T'ai Chi Ch'uan de træner eller hvem deres lærer er. Den rigtige måde er at kende læreren, lærerens lærer og hele hierarkiet." Årsagen til at man lægger vægt på, hvem T'ai Chi stilen stammer fra, er at T'ai Chi ikke har været undervist offentligt i Kina, før for ca. 100 år siden. Formene har været bevaret gennem flere generationer af bestemte familier. På trods af mange århundreders udvikling og antallet af forskellige lærere, bibeholder T'ai Chi Ch'uan stadig rammerne for grundlæggerens formål, en stil som omfatter principperne om Yin og Yang i bevægelse. Årsagen til, at man skal træne flittigt, med mester Tung's ord "er ikke at give udtryk for styrke eller kraft, men at opnå en indre klarhed og at finde sig selv."

Tilbage til indhold

Sangen om de 5 skridt og de 8 metoder

De 13 grundbevægelser i Tai Chi Chuan (Tilskrevet T'an Meng-hsien).

SANGEN OM DE 8 METODER

Sangen om afværg

Hvordan kan vi forklare energien i afværg? Det er som vandet, der støtter en båd i bevægelse. Gør først chien i tan-tien solid, Hold derefter hovedet som var det løftet oppefra Hele kroppen har kraft som en fjeder. Åbne og lukke er klart defineret. Selv om modstanderen bruger en kraft på 1000 pund, vil vi flyde let og uden besvær.

Sangen om træk tilbage

Hvordan kan vi forklare energien i træk tilbage? Vi trækker modstanderen ind mod os ved at tillade ham at komme nærmere, Mens vi følger med hans kommende kraft. Bliv ved med at trække ham indad til han er ude af balance. Vi forbliver lette og komfortable, uden at miste vores lodrette holdning. Når hans kraft er opbrugt vil han helt naturligt være tom, Mens vi beholder vores tyngdepunkt, Og kan aldrig overvindes af modstanderen.

Sangen om pres

Hvordan kan vi forklare energien i pres? Af og til bruger vi to sider For direkte at modtage et enkelt angreb. Møde og forbinde i en bevægelse, Modtager vi indirekte kraften. Dette er som en bold, der kastes mod en mur og hopper ti I bage, Eller en mønt, der tabes på et trommeskind, og hopper op med en metallisk lyd.

Sangen om skub

Hvordan kan vi forklare energien i skub? Når man bruger det, er det som vand i bevægelse Men inden i det bløde, er der stor styrke. Når strømmen er hurtig, kan kraften ikke modstås. Når bølgerne støder mod høje punkter, så kaster de sig over dem, Og når de støder mod lave punkter, så dykker de dybt ned. Bølgerne hæver og sænker sig, Og finder de et hul, vil de med sikkerhed bryde igennem .

Sangen om træk ned

Hvordan kan vi forklare energien i træk ned? Som at veje noget på en vægt, Giver vi modstanderens kraft frit spil uanset om den er stor eller lille. Efter vi har vejet den, kender vi dens lethed eller tyngde. Ved kun at bruge 4 gram, Kan vi veje 1000 pund. Hvis vi spørger, hvad der er princippet bag dette, Opdager vi det er vægtstangsprincippet.

Sangen om split

Hvordan kan vi forklare energien i split? Roterende som et svinghjul, Hvis noget kastes mod det, Vil det blive fejet langt væk.
Strømhvirvler opstår i hurtige vandstrømme, Og de krusende bølger er som spiraler. Hvis et faldende blad lander på dets overflade, Vil det på ingen tid synke ud af syne.

Sangen om albue-stød

Hvordan kan vi forklare energien i albue-stød? Vores metode skal betragtes som de 5 elementer. Ying og Yang er delt foroven og forneden, Og der skal være en klar forskel mellem fuld og tom. Modstanderen kan ikke holde trit med vores kontinuerlige bevægelse, Og vores eksplosive hamren er endnu mere frygtindgydende. Når de 6 energier virkelig mestres, Så vil anvendelserne være grænseløse.

Sangen om skulder-stød

Hvordan kan vi forklare energien i skulder-stød? Metoden deles mellem skulder og ryg. Stillingen 'Diagonal Flying' bruger skulderen, Men mellem skuldrene er også ryggen. Når der pludselig viser sig en lejlighed, Så falder det som et dundrende slag. Alligevel skal vi huske at beholde vores tyngdepunkt, For mister vi det, vil vi med sikkerhed fejle

SANGEN OM DE 5 SKRIDT

Sangen om fremad

Når det er tid til at gå frem, gå da frem uden tøven. Hvis du ikke mader modstand, fortsæt da med at angribe. Mislykkes et angreb når tiden er inde, er det en spildt mulighed. Ved at gribe muligheden for at gå frem, vil du med sikkerhed vinde.

Sangen om tilbage

Hvis vores skridt følger vores krops ændringer, så vil vores teknik være perfekt. Vi må undgå fyldthed og lægge vægt på tomhed så vores modstanders angreb ikke rammer noget. At glemme at trække sig tilbage når det er nødvendigt er hverken klogt eller modigt. En tilbagetrækning er virkelig en fordel hvis vi kan vende det til et modangreb.

Sangen om at se til venstre

Til venstre, til højre, yin og yang skifter i forhold til situationen. Vi undviger til venstre og slår til fra højre med sikre stærke skridt. Hænderne og fødderne arbejder sammen og det samme sker med knæene, albuerne og taljen. Vores modstander kan ikke måle dybden af vores bevægelser og har intet forsvar mod os.

Sangen om at se til højre

Simulerende mod venstre, angriber vi mod højre med perfekte skridt. Slår ud mod venstre og angriber mod højre, følger vi med mulighederne. Vi undgår det frontale og går frem fra siden, og griber skiftende muligheder. Venstre og højre, fuld og tom, vores teknik må være fejlfri.

Sangen om midten

Vi er centrerede, stabile og rolige som et bjerg.

Vores chi sænkes ned i tan-tien og vi er som holdt fra oven. Vores sind er koncentreret indvendigt og vores ydre væremåde er perfekt sammensat. Modtagende og givende energi er begge et resultat af øjeblikket. Både modtage energi og lukke ud, sker på et øjeblik.

Tilbage til indhold

Chen stil

Af Lars Bo Christensen

Der findes fem hovedstile indenfor Tai Chi: Yang, Chen, Wu, Woo og Sun. Derudover findes der forkortede stile samt en del mindre kendte stilarter. Det er vigtigt at slå fast at Tai Chi-stile godt kan være forskellige og alligevel være lige gode. Tai Chi Nyt beskæftiger sig hovedsageligt med Yang stil, men vi vil komme med en kort beskrivelse af hver af de andre stilarter. Det vil være mest naturligt at starte med Chen stil da det er den ældste stil og den mest udbredte efter Yang stilen. Chen Wang Ting (1597-1664) var den første, vi har sikre vidnesbyrd om, der lavede Tai Chi. Men vi ved ikke meget om, hvem han lærte af På Chens tid var der en berømt general der hed Qi. Han havde dyrket mange forskellige boksestile, og tog de bedste ting fra dem alle, 32 bevægelser, og lærte sine soldater dem. Men de skulle lære hurtigt, så det var så som så med finesserne. Man mener at Chen var stærkt påvirket af general Qi, og da Chen havde et roligt liv da han blev ældre, havde han tid til at finpudse og videreudvikle systemet. På sine ældre dage skrev han om sig selv:

Da jeg var ung kæmpede jeg mod onde kræfter og trodsede mange farer.
Kejseren tildelte mig stor ære.
Men alt var forgæves.
Her er jeg nu, en visnet gammel mand, der ikke ved hvor meget tid der er tilbage.
Jeg har altid Huang-Ting med mig.
Jeg laver mine forme når jeg keder mig, jeg hjælper i marken når der er travlt, og træner børnene i min fritid.
Om de bliver drager eller tigre, er helt op til dem.

Chen trænede og udviklede teknikkerne sammen med de andre i familien, og mange blev dygtige kæmpere, der kunne føre dem videre efter hans død. Stort set alle de træningsmetoder vi kender i dag stammer fra Chen Wang-Tings tid: et langsomt sæt, et hurtigere og mere eksplosivt sæt, skubbe hænder teknikkerne, forskellige sæt med sværd samt de tretten teknikker med spyd.

Bevægelserne kan se forskellige ud fra stil til stil, nogle store og åbne, nogle små og korte. Men grundprincipperne er stadig de samme.

Chen Wang Ting havde tre sønner, der hver især bragte kunsten videre og siden har Tai Chi forgrenet sig vidt. (Se diagrammet i Tai Chi Nyt nr. 1). Chen Chang Hsing var den første der undervist Tai Chi til nogen uden for familien, nemlig til Yang Lu-Chan grundlæggeren af Yang stilen.

Chen Fa-Ke blev meget berømt da han som den første i familien begyndte at undervise i Peking Mange af de Chen mestre vi kender i dag er elever af ham eller hans sønner. I dag er de mest kendte Chen mestre Feng Zhiqiang og Chen Xiaowang.

Feng siges at være den største ekspert i at bruge Chen- bevægelserne i kamp. Han var elev af Chen Fa-Ke og var den af eleverne der bedst kunne tage hans skub, som han ofte ikke holdt igen. Feng er i dag 66 år og en meget anset lærer i Kina. Chen Xiao Wang er 44 år og Chen FaKes sønnesøn. Han regnes for at være ekspert i form og i at skubbe hænder.

I det første Chensæt er der nogle bevægelser der kan være vanskelige at lære som begynder. Chen Xiaowang har derfor, ligesom Yang Cheng-Fu gjorde med Yang stil, udviklet en form der er kortere og nemmere at lære for begyndere, der så senere kan give sig i kast med de to lange

Chen sæt. Chen stil er kendetegnet ved lange åbne bevægelser. Skridtene er ofte meget lange og knæet når derfor ikke frem over tåen og hoften er generelt mere åben. Tempoet er langsom skiftende med hurtigere (men stadig bløde) bevægelser. Ligesom i Tung familiens hurtige sæt, er der stamp i gulvet mens højre hånd slår knyttet ned i venstre håndflade. Mange navne er ens, f. eks. jadekvinde væver, hvid trane, enkelt pisk og skyhænder.

Den første bevægelse, der i Yang stil bliver kaldt 'hold om påfuglens hale', bliver i Chen stil på engelsk kaldt 'lazy about tying coat'. Begge dele er nok ikke helt som i gammel tid, men Chen stil ligger dog nok nærmest. Mester Tung har forklaret at dengang bar alle mænd lange kjortler, og navnet var derfor bare at kjortlen skulle snøres op i bæltet før man kunne begynde at træne. Således har mange af navnene ændret sig på grund af dialektforskelle og at man ikke mere kender de symbolske betydninger. I de andre hovedstile har man også hurtige sæt, skubbe hænder teknikker og våbensæt. Og selv om bevægelserne ikke umiddelbart ligner hinanden i de forskellige stile, vil man ved nærmere eftersyn opdage at de alle bygger på de samme principper Af litteratur kan især anbefales "Chenstyle Tai Chi Chuan", der kan købes i Kina-butikken i Århus og Griffenfeldtsgade i København. Den koster 98 kroner.

*Huang-Ting er en taoist klassiker.

Tilbage til indhold

Yang Lu-Chans kommentarer til Wang Tsung-yuehs klassiker

Vær opmærksom på at træne. Disse kommentarer er ikke bare skrevet for at skrive.

Tai Chi bliver født ud af Wu Chi og er moder til Yin og Yang.

Stilhed er Wu Chi, bevægelse er Chi. Når Chi rører i det tomme, bliver Tai Chi født, og deler sig i Yin og Yang. Derfor, når man træner Tai Chi må man kende Yin og Yang, for de omfatter alle fænomener. Fra deres gensidige opbygning og destruktion kommer forvandling. Tai Chi er født af Wu Chi, og er moder til Yin og Yang. I bevægelse deles de, i ro bliver de et.
Så når vi begynder Tai Chi, bevæger energien sig ud i de fire lemmer. Af Tai Chi fødes Yin og Yang, de fire duogrammer, de otte trigrammer, og paladset af ni, dette er det samme som afværg, træk tilbage, pres, skub, træk ned, split, albuestød, skulderstød, gå frem, gå tilbage, til venstre, til højre og midten. Når vi er i ro, vender alt tilbage til Wu Chi og sind og ånd forenes. Hele kroppen bliver tom, og vi kan mærke den mindste berøring.

Ser du op bliver det højere og højere.
Ser du ned bliver det dybere og dybere.
Går du frem bliver det længere og længere.
Går du tilbage bliver det kortere og kortere.

"Ser du op" betyder højt. "Ser du ned" betyder lavt. Søger modstanderen at angribe fra en høj position, bliverjeg så høj at han ikke kan nå mig.
Forsøger han at skubbe mig nedad, går jeg så dybt, at han mister
balancen.
Se opad og forestil dig, at du kaster din modstander op på taget.
Se ned og forestil dig at du skubber din modstander helt ned i jorden.

En fjer kan ikke lægges til
en flue kan ikke lande.

Efter at have trænet i lang tid, bliver du så følsom og opmærksom,
at du vil mærke den mindste berøring.
Du vil kunne mærke selv en fjer.
Selv en flue kan ikke finde hvile, for det ville være, som at lande på indersiden af en fint glaseret krukke,der var så glat, at fluens ben ville glide ud under den. Dette kan i sandhed kaldes kulminationen af ens træning.

Der er en historie, der fortæller om Yang Pan-Hou, at han plejede at ligge i skyggen under et træ for at hvile om sommeren. Når vinden kom og der blæste nogle blade ned, landede de ikke på hans krop, men gled af og ned på jorden. Han plejede at af prøve sin kunnen ved at åbne skjorten Ser du ned bliver det dybere og dybere.og lægge sig ned på sin seng. Så tog han nogle hirsekorn og lagde dem på navlen. Man kunne høre en udånding og derefter skød kornene op og ramte loftet. Pan-Hou havde i sandhed den højeste kunnen. Mine venner, stræb oprigtigt efter dette mål.

Min modstander kender ikke mig men jeg kender ham. hvorend helten går er han uforlignelig. Dette er, hvad vi stiler efter.

Når vi bokser med en modstander bruger vi ikke bestemte bevægelser, men gør det muligt for ham at lægge en hånd på os. Vi bruger den berømte general Chus militærstrategi om at skifte mellem forsvar og angreb, så fjenden ikke kan forudse vores næste træk. Min modstander ved ikke at jeg mestrer Tai Chi - hvis man virkelig forstår energi, bliver hånden utrolig følsom - når modstanderen gør den mindste bevægelse, forudser jeg det og følger hans hånd. Behændigt angriber jeg og skubber ham væk. "Hvorend helten går er han uforlignelig, dette er, hvad vi stiler efter" - er et citat fra en meget gammel bog af Sun Tzu: "Krigskunst".

Tænk på ordsproget "100 gram kan flytte 1000 kg."

De vise har lært os, at hvis vi overvinder en modstander med rå styrke lander vi hjertet ubesejret. Når vi lærer kunsten at overvinde styrke med svaghed, langsomt overvinde hurtigt og bruger det vi har lært til at kontrollere modstanderen. Så vinder vi også hans hjerte, og vi vil ikke fortryde vores hårde træning. Ved at træne Tai Chi bliver vi i stand til at tiltrække modstanderen uden at give hans kraft noget at lande på. Selv 1000 kg. nytter ikke. Dette kan vi kun gøre når vi kan føle og bevæge os adræt. Når vi kan dette, har vi lært at flytte 1000 kg. med 100 gram.

Motto for at træne Tai Chi Chuan

Af Tung Ying-Chieh

 

"FØLG reglerne, bliv FORTROLIG med reglerne, GENNEMTÆNK reglerne, giv reglerne en ÅNDELIG BETYDNING og AFVIG aldrig fra reglerne". "Når man træner Tai Chi Chuan, burde ens sind, ånd og form alle komme fuldt ud til udtryk. Hvis ens form er korrekt og sindet og ånden er fuldt ud udtrykt, vil man gøre hurtige fremskridt, så man får forskellige fornemmelser hver dag. Udøvere burde virkelig indse dette. Hvis ens form, sind og ikke udtrykkes, så er det spild af ens tid og man vil aldrig opnå succes".

Chang San-feng

Tilbage til indhold

 

Mester Tungs første besøg i Sverige

Af Knud Erik Andersen

Mester Tung besøgte Sverige for første gang søndag den. 22. oktober 1989, nærmere betegnet Malmö.
Mester Tung underviste de svenske elever i 1. del af formen.
Allerede fra første minut af mester Tungs tilstedeværelse, bredte der sig en intens stemning af vilje til at ville lære noget. Klassen bestod hovedsageligt af svenske elever, men bestod også af nogle danske, amerikanske og franske elever.
Den samlede klasse var på ca. 30 personer. Kurset var i det hele taget et godt kursus og en meget god start for mester Tungs forhåbentlige tilbagevenden til Sverige.
Efter klassen var der en opvisning for publikum og man må sige, der var stor interesse for denne opvisning, da der var fremmødt et sted mellem 90 og 100 personer.
I selve opvisningen blev der af eleverne fra Danmark, Sverige Amerika og Frankrig vist 1. og 2. del af den langsomme form, hurtig Tai Chi, kniv formen, San Shou, 3 skridt og 4 hjørner.
Mester Tung afsluttede opvisningen med at vise en meget smuk udførelse af Sværdformen.

Tilbage til indhold

Wang Tsung-Yuehs afhandling om Tai Chi Chuan

Tai Chi (altings oprindelse) bliver født ud af Wuchi (det uendelige), og er moder til Yin og Yang. I bevægelse deles de, i stilhed bliver de et.

Undgå at overdrive eller gøre for lidt. Udvid når modstanderen bøjer og bøj når han udvider. Når modstanderen er hård er jeg blød. Dette er at undvige. Når min modstander vil undvige, følger jeg tæt. Dette er 'at klæbe'. På hurtig bevægelse reagerer jeg hurtigt, på langsom bevægelse langsomt. Selvom der er utallige variationer er der kun et prinCip. Gennem at mestre bevægelserne, vil du gradvist lære at forstå energi. Ved at forstå energi vil du komme til åndelig indsigt. Men dertil kommer man kun efter lang tids træning. Løft hovedet og hold ryggen rank, uden at læne, og lad vejrtrækningen komme ned i maven. Skubber modstanderen på venstre side bliver man tom i venstre side. Skubber han på højre, bliver man tom i højre. Ser du op bliver det højere og højere. Ser du ned bliver det dybere og dybere. Går du frem, bliver det længere og længere. Går du tilbage bliver det kortere og kortere. En fjer kan ikke lægges til, en flue kan ikke lande. Min modstander kender ikke mig, men jeg kender ham. Hvorend helten går er han uforlignelig. Dette er hvad vi stiler efter. Der er mange forskellige kampstile. Men deres teknikker bygger altid på at den stærke overvinder den svage, den hurtige overvinder den langsomme. Dette handler om medfødte fysiske evner og har meget lidt at gøre med hvad man kan lære gennem seriøs træning.

Tænk på ordsproget '100 gram kan flytte 1000 kilo'. Det er klart at det ikke bare er et spørgsmål om rå styrke.

Når en gammel mand kan forsvare sig mod mange modstandere er det klart at det ikke bare er et spørgsmål om fysisk styrke og hurtighed. Stå som en vægt i balance, bevæg dig som et spinnende hjul. Hvis du holder vægten på en side kan du følge, hvis du har vægt på begge ben vil du være klodset. Vi ser ofte folk, der har lavet Tai Chi i adskillige år, der stadig ikke kan neutralisere et angreb og bliver overvundet af modstanderen. Det er fordi de ikke har rettet fejlen med dobbeltvægt. For at undgå denne fejl, må man kende Yin og Yang. At klæbe er at undvige, at undvige er at klæbe. Yin er aldrig uden Yang og Yang er aldrig uden Yin.

Du vil forstå energi når Yin og Yang arbejder sammen i praksis. Når du forstår energi vil du blive bedre jo mere du træner. Lidt efter lidt vil du nå dertil, hvor kroppen automatisk følger sindet.

Roden til alt dette er at glemme dig selv og følge andre. Mange mennesker ser ned På det der er lige for, og søger i stedet det der ligger fjernt.

Den mindste fejl vil bringe dig tusinder af kilometer ud af kurs. Vil man lære Tai Chi må man vide dette. Derfor denne afhandling.

Tilbage til indhold