Tai Chi Nytonline © 2001

Nr. 25 Maj 1997

Tai Chi Klassikere

Hvordan finder jeg en lærer?

Shaolin klosteret -fortid og nutid

Bodhidharma - Shaolin klosterets arv

Tilbage til Tai Chi Nyt online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai Chi klassikere

I dette og næste nummer bringer vi de fem første Tai Chi klassikere. I næste nummer vil vi bringe de sidste fire.

Tai Chi klassiker
Sangen om de tretten bevægelser
Afhandling om Tai Chi Chuan
Principper for form og at skubbe hænder
Sangen om at skubbe hænder

 
TAI CHI KLASSIKER

 

Når man begynder at bevæge sig, skal hele kroppen være let og blød, og bevægelsen være flydende. Den indre energi skal stige og sindet være stille.
Der skal ikke være huller, ujævnheder eller afbrydelser.
Fødderne er roden, energien strømmer op gennem benene, bliver kontrolleret af taljen og kommer ud af hænderne og fingrene.
Fra fødderne igennem benene til taljen, skal der være en ubrudt strøm af chi.
Så vil man være i stand til at få den fulde kontrol.
Uden denne kontrol i alle bevægelser - op, ned, venstre, højre, fremme og tilbage - vil kroppen være usammenhængende og fejlen må findes i taljen og benene.
Alle disse principper drejer sig om sindet, snarere end blot om kroppen.
Når der er op må der være ned, når der er for må der være bag, og når der er venstre må der være højre.
Hvis man vil op, må man også lægge mærke til ned.
Hvis man først løfter, så skubber noget, vil det miste sine rødder, og vil hurtigt og uundgåeligt blive ødelagt.
Man må altid skelne klart mellem yin og yang. Hver bevægelse har sit yin og yang.
Yin og yang er indeholdt i alle bevægelser.
Der skal være sammenhængende bevægelse i hele kroppen. Lad der ikke være det mindste stop.

Denne klassiker er beskrevet af flere mestre i gammel tid og siges at være overleveret fra Chang San-Feng.

Tilbage til toppen af denne side

 

SANGEN OM DE TRETTEN BEVÆGELSER.

 

De tretten bevægelser skal ikke tages let.
Energien kommer fra kroppens center.
Vær opmærksom på forandringerne af Yin og Yang.
Energien flyder gennem kroppen uden mindste stop.
Bliver man angrebet af en fjende, og forbliver man rolig i enhver bevægelse,
så bliver ens modtræk vidunderligt.
Vær opmærksom på, at forstå hver eneste bevægelses funktion.
Lang tid må bruges for at mestre kunsten.
Opmærksomheden er hele tiden i centeret.
Når man er afslappet nede i maven, vil energien naturligt stige.
Når ryggen er ret vil ånden stige til toppen af hovedet.
Når hovedet er løftet som om det blev holdt fra oven, er kroppen let og adræt.
Studer bevægelserne omhyggeligt og opmærksomt. Så vil man forstå bøj og stræk, åbne og lukke.
For at finde vejen til døren, må man have personlig vejledning.
Vedvarende træning vil naturligt udvikle ens kunnen.
Til spørgsmålet "hvad er forholdet mellem det ydre og det indre?" :
Viljen og energien er kongen, knogler og muskler er ministrene.
Til spørgsmålet "hvad er formålet med Tai Chi?' :
Det er at blive forynget og leve længe.
Denne sang er på 140 tegn. Hvert tegn er vigtigt, intet må springes over.
Hvis ens træning ikke er baseret på disse ord, er den spildt og man vil kun sukke af skuffelse.

Anonym.

Tilbage til toppen af denne side

 

AFHANDLING OM TAI CHI CHUAN

Af Wang Tsung-Yueh

Tai Chi (altings oprindelse) bliver født ud af Wuchi (det uendelige), og er moder til Yin og Yang.
I bevægelse deles de, i stilhed bliver de et.
Undgå at overdrive eller gøre for lidt.
Udvid når modstanderen bøjer og bøj når han udvider.
Når modstanderen er hård er jeg blød. Dette er at undvige.
Når min modstander vil undvige, følger jeg tæt. Dette er 'at klæbe'.
På hurtig bevægelse reagerer jeg hurtigt, på langsom bevægelse langsomt.
Selvom der er utallige variationer er der kun et prinCip.
Gennem at mestre bevægelserne, vil du gradvist lære at forstå energi.
Ved at forstå energi vil du komme til åndelig indsigt.
Men dertil kommer man kun efter lang tids træning.
Løft hovedet og hold ryggen rank, uden at læne, og lad vejrtrækningen komme ned i maven.
Skubber modstanderen på venstre side bliver man tom i venstre side.
Skubber han på højre, bliver man tom i højre.
Ser du op bliver det højere og højere.
Ser du ned bliver det dybere og dybere.
Går du frem, bliver det længere og længere.
Går du tilbage bliver det kortere og kortere.
En fjer kan ikke lægges til, en flue kan ikke lande.
Min modstander kender ikke mig, men jeg kender ham.
Hvorend helten går er han uforlignelig. Dette er hvad vi stiler efter.
Der er mange forskellige kampstile. Men deres teknikker bygger altid på, at den stærke overvinder den svage, den hurtige overvinder den langsomme.
Dette handler om medfødte fysiske evner og har meget lidt at gøre med hvad man kan lære gennem seriøs træning. Tænk på ordsproget '100 gram kan flytte 1000 kilo'.
Det er klart at det ikke bare er et spørgsmål om rå styrke.
Når en gammel mand kan forsvare sig mod mange modstandere er det klart, at det ikke bare er et spørgsmål om fysisk styrke og hurtighed.
Stå som en vægt i balance, bevæg dig som et spinnende hjul.
Hvis du holder vægten på en side kan du følge, hvis du har vægt på begge ben vil du være klodset.
Vi ser ofte folk, der har lavet Tai Chi i adskillige år, der stadig ikke kan neutralisere et angreb og bliver overvundet af modstanderen.
Det er fordi de ikke har rettet fejlen med dobbeltvægt.
For at undgå denne fejl, må man kende Yin og Yang.
At klæbe er at undvige, at undvige er at klæbe.
Yin er aldrig uden Yang og Yang er aldrig uden Yin.
Du vil forstå energi når Yin og Yang arbejder sammen i praksis.
Når du forstår energi, vil du blive bedre jo mere du træner.
Lidt efter lidt vil du nå dertil, hvor kroppen automatisk følger sindet.
Roden til alt dette er at glemme dig selv og følge andre.
Mange mennesker ser ned på det der er lige for, og søger i stedet det der ligger fjernt.
Den mindste fejl vil bringe dig tusinder af kilometer ud af kurs.
Vil man lære Tai Chi må man vide dette.
Derfor denne afhandling.

Tilbage til toppen af denne side

 

PRINCIPPER FOR AT TRÆNE FORM OG SKUBBE HÆNDER

Af Li Yi-yu

Der er blevet sagt at hvis man kan lede modstanderen ind til sig, så han lander på ingenting, kan man aflede 1000 kg med 100 gram.
Kan man ikke lede modstanderen ind til ingenting, kan man ikke aflede 1000 kg med 100 gram.
Ordene er enkle og præcise, men begyndere kan ikke forstå dem.
Her tilføjer jeg nogle forklarende ord, så seriøse elever kan få den viden, der skal til for at blive bedre dag for dag.
For at kunne lede modstanderen ind til sig og lade ham møde tomhed, må man først kende sig selv og andre.
For at kende sig selv og andre, må man glemme sig selv og følge andre.
For at glemme sig selv og følge andre, må du først have god timing og gode stillinger.
For at have god timing og gode stillinger, må man få kroppen til at bevæge sig som en helhed.
For at få kroppen til at bevæge sig som en helhed, må man udrydde alle bevægelser for fejl.
For at udrydde alle bevægelser for fejl, må du have fuldstændig opmærksomhed.
For at have fuldstændig opmærksomhed, må man være åndfuld og rolig.
For at være åndfuld og rolig, må den indre energi være trængt helt ind i knoglerne.
For at den indre energi kan trænge helt ind i knoglerne, må man have stærke ben og afslappede skuldre og den indre energi skal synke ned i maven.
Energien kommer fra fødderne, går op gennem benene, opbevares i brystet, bevæges i skuldrene og styres i taljen.
Energien i overkroppen bevæger armene.
Energien i underkroppen bevæger benene.
Energien ændres indeni.
Undvige er at lukke, at udløse energien er at åbne.
I ro er alt i ro. Ro er at lukke.
At lukke indeholder at åbne.
I bevægelse bevæger alt sig.
At bevæge er at åbne.
At åbne indeholder at lukke.
Ved kontakt med modstanderen kan jeg dreje frit, med god balance og fuld kontrol.
Således kan jeg invitere min modstander ind og aflede hans kraft ved at bruge 100 gram til at aflede 1000 kg.
Daglig træning lærer en at kende sig selv.
Når du træner så spørg dig selv: følger hele min krop de nævnte principper?
Hvis ikke, så ret det omgående.
For at gøre dette må du træne formen langsomt, ikke hurtigt.
At skubbe hænder er at kende andre.
Men du kan kun kende andre ved at kende dig selv først.
Jeg er altid parat til at møde min modstander.
Uden at gøre den mindste modstand modtager jeg hans styrke og afleder den. Så vil han naturligvis falde.
Hvis jeg ikke har god balance og fuld kontrol, er det på grund af dobbeltvægt.
For at rette dette må man studere Yin og Yang og åbne og lukke, når man træner.
Dette er hvad der menes med at kende sig selv og andre, og i et hundrede kampe vil du få 100 sejre.

Tilbage til toppen af denne side

 
SANGEN OM AT SKUBBE HÆNDER

 
At skubbe hænder, Pang, Li, Ji, An,udføres altid koncentreret og langsomt med alle kroppens dele i forening.
Dette beskytter dig mod modstanderens angreb.
Lad ham angribe med alle kræfter,kun 100 gram er nødvendigt for at aflede 100 kilo.
Led kraften, der kommer mod dig ud i ingenting,
få kontakt, klæb og følg efter.
Mist ikke kontakt og gør ikke modstand.
Det er blevet sagt:
"Hvis han ikke rører sig, rører jeg mig ikke.
Hvis han bevæger sig, bevæger jeg mig først.
Kraften ser blød ud, men er det ikke.
Den er klar til brug, men kan ikke ses.
Selv om kraften ser ud til at stoppe,
forbliver følelsen af at fortsætte."

Ukendt

Tilbage til toppen af denne side

Tilbage til indhold

Hvordan finder jeg en lærer ?

Af Knud Erik Andersen.

Tai Chi bliver mere populært for hvert år der går. Mange har hørt om eller set Tai Chi og vil gerne prøve hvad det er. Men ofte er det ikke nok med en prøve time. Man må vide lidt mere om Tai Chi, og man må give det en chance, for at finde ud af hvad Tai Chi kan give en.
Tai Chi har stadig et lidt mystisk ry, ikke mange ved rigtigt hvad det er, og der går mange myter om Tai Chi der både kan virke tiltrækkende og afskrækkende.
For de læsere der har lavet Tai Chi længe er disse gode råd en selvfølge, men mange begyndere ringer til Tai Chi Nyt og spørger om lærerliste og stiller netop disse spørgsmål.

Det bliver ofte misforstået, hvad Tai Chi egentligt drejer sig om, og de forskellige stilarter og variationer af stilarterne gør det ikke nemmere for begynderen at vælge sig en lærer. Da Tai Chi i sin tid kun blev undervist til få udvalgte elever, var det naturligt at der var forhindringer og ting der ikke blev oplyst, det var en slags test af elevens karakter og en garanti for at det kun var de mest ihærdige, der "overlevede".
I dag er tingene anderledes. Fordelene ved at træne Tai Chi er blevet tilgængelige for alle, der viser interesse i at lære det, selv om de mest avancerede ting, kun undervises til de ihærdige elever. I dag undervises Tai Chi rundt omkring i landet lige fra  Møn til Aalborg. De fleste steder for-e-g-år undervisningen gennem aftenskoler som f.eks. Aof, Hof osv., men der findes efterhånden også nogle private klubber, der tilbyder undervisning, dog kan det være vanskeligt af finde dem, fordi små klubber ikke har så nemt ved at reklamere for sig selv. Hvad hver enkelt klub eller aften-skole kan tilbyde af undervisning, kommer meget an på lærerens baggrund og erfaring, om de kun lægger vægt på at undervise en del af  Tai Chi (f.eks. kun den langsomme form), eller de også underviser andre avance-rede former som våben eller pushhands.
Her vil vi prøve på at give et par simple råd til de, der søger efter en lærer.

Vær forberedt!

Prøv at finde så meget ud af stilen som det er muligt før du møder op til træning. De fleste biblioteker og boghandlere har en del bøger om Tai Chi. Hvis du bor i en større by, har du muligvis adgang til mere specielle steder, hvor du kan indhente oplysninger - forretninger, der sælger udstyr til kampkunst udøvere, helseforretninger mm. Du kan også købe videoer (se feks. annoncen bag i bladet), det skal dog dertil siges, at instruktionerne på sådanne videoer varierer meget, desuden er det betydeligt billigere at købe bøger.  Mange har også læst eller hørt om Tai Chi i blade eller på TV, der efterhånden ofte bringer noget om Tai Chi.  Eller snak med nogen, der allerede træner Tai Chi. De kan måske anbefale en god lærer. Ved på forhånd at sætte dig lidt ind i hvad Tai Chi er, og hvad Tai Chi indeholder, måske kende lidt til baggrund og historie, kan du få en fornemmelse af hvad du vil blive udsat for, men også blive sikker på hvad du forventer.

Søg og find

Når man har læst lidt om Tai Chi, skal man selvfølgelig prøve det, det næste problem bliver så at finde en lærer. Det er ikke altid lige let, selv om der er mange, der efterhånden underviser, er det ikke jævnt fordelt i landet. Der er flest lærere i Københavns området. Desuden reklamerer ikke alle lige meget for sig selv.
Det mest nærliggende sted at søge er, at kontakte TAI CHI NYT, da vi ligger inde med en lærerliste, derudover kan man med held se efter på bibliotekerne, i Kinabutikkerne, Nippon Sport, i de lokale aftenskolers programmer. Ja, jeg har sågar set opslag om Tai Chi undervisning i en lokal Superbrugs. "Søg og du skal finde".
Ring til læreren, de fleste vil gerne fortælle dig lidt om Tai Chi.
Nu da du er rustet med de mest relevante oplysninger, er du klar til tredje skridt....

 Klassen og læreren

Måske vil du nøjes med at se på første gang - de fleste lærere vil nok ikke havde noget imod dette, men der er mange, der mener man får den bedste oplevelse af Tai Chi ved at prøve det på kroppen. Læg mærke til eleverne og læreren. Lever det op til principperne i Tai Chi? Er bevæg-elserne smidige og afslappede? Er der en behagelig stemning i klassen? Den eneste fordel ved at se på en klasse i stedet for at deltage er, at Tai Chi ofte ser lettere ud end det egentligt er. Så hvis du virkelig vil have et indtryk

af, hvad det vil sige at lave Tai Chi, så prøv det på din egen krop!
I undervisningen har du mulighed for at stille mere detaljerede spørgsmål, men vent til efter klassen. Spørg feks. læreren hvor han/hun selv lærer Tai Chi . Du vil måske også spørge, hvor længe han/hun har trænet. Tai Chi tager lang tid. Man får noget ud af det fra første dag, men man når ikke at mestre det i løbet af et par år.
Find også ud af hvilken stilart der undervises i. Hvor mange lærere har ikke fået stillet spørgsmålene : "Hvor mange stilarter findes der?", "Når der er en Yang stil, er der så også en Yin stil?" 
Man kan generelt sige, der i Tai Chi findes fire hoved-stilarter Chen, Yang, Wu og Sun. Men selv indenfor den samme stil, kan der findes flere forskellige variationer. Der findes også nyere afarter eller forkortede stile, fra Yang stil f.eks. 24-stil, eller Pekingstil som den også kaldes. Tai Chi stilenes navne er opkaldt efter grundlæggeren f.eks. Yang efter Yang Lu Chan. Så navnet Yang har intet med filosofien om Yin og Yang at gøre.
Det næste spørgsmål man støder på er, hvormeget koster det. Prisen svinger meget fra sted til sted. Nogle aftenskoler f.eks. får ikke tilskud til leje af lokaler, så her vil prisen som oftest være højere. I klubbernes pris er der som regel et årligt medlemsgebyr, men ellers er prisen stort set på samme niveau som aftenskolerne. Men som med så meget andet er det ikke ensbetydende med at man får en bedre under-visning, fordi man betaler mere, her må man bruge sin sunde fornuft.
I nogle områder må man tage til takke med den lærer, der findes der, hvis man da ellers er så heldig, at der er en. Ellers må man ofre den tid det tager at rejse derhen, hvor under-visningen er.
Det er en god ide at snakke med nogle af eleverne, spørg hvor længe de har trænet hos læreren, har de været glade og tilfredse med ham/hende. Som en gammel mester, der engang fik stillet spørgsmålet, om han var dygtig, hvortil han svarede: "Spørg mine elever".
Det er også vigtigt at snakke lidt om takt og tone. Tradi-tionelt undervises Tai Chi under mere afslappede forhold end i de ydre stilarter som Karate mm. Dette betyder ikke, at man bare skal mase på og fyre en masse spørgsmål af til højre og venstre. Husk også på at selv om læreren ikke har noget imod at svare på spørgsmål, så er han/hun der for at undervise ikke for at snakke. Som mester Kai Ying Tung engang har sagt: "Snak mindre, træn mere". Der er andre i lokalet, der betaler for undervisning, så spild ikke lærerens tid med unødvendige spørgsmål. Husk at Tai Chi skal opleves ikke forklares. Forvent ikke en lærer forklarerer de dybere detaljer i stilen, eller at de begynder at vise avancerede teknikker til din ære!

Der er mange forskellige stile i Tai Chi Chuan, og de følger alle de samme grundlæggende principper:

Tai Chi Chuan formen - et sæt af flydende cirkulære bevægelser der udføres flydende som én lang bevægelse. Formen tager et sted mellem  10 og 60 min. Selv om man laver Tai Chi for at få det godt, har hver eneste bevægelse i formen et selvforsvarsmæssigt aspekt. En god lærer kan vise dig, hvordan bevægelsen virker med en partner.

Pushhands er to personers  Tai Chi træning. (direkte oversat fra kinesisk lyder det lidt mærkeligt på dansk, så vi bruger som regel det engelske Pushhands). Det grundlæggende formål er at skubbe eller trække din modstander ud af balance, mens man selv forbliver afslappet og i balance. Man kan lave pushhands med en eller to hænder hvor man står stille, og pushhands med benene i bevægelse.

Hurtig Tai Chi og Våbentræning øvede elever vil kunne gå videre med hurtig Tai Chi og Tai Chi sæt med våben. Tai Chi sæt med sværd, bred sabel, stokke, lanse mm. Her er bevægelserne også afslappede og flydende. Hurtig Tai Chi og våbentræning er en udvidelse af de ting man lærer i den langsomme soloform. [

 Tilbage til indhold

Shaolin klostret - fortid og nutid

Af Knud Erik Andersen.

I den seneste tid har der stået en del i aviser og været vist en del på Europæiske TV stationer om en gruppe kinesiske Shaolin munke, der er taget på Europa turné for at skaffe penge til restaureringen af deres tempels klokketårn, der brændte ned. I denne artikel vil vi skrive lidt om Shaolin klosterets fortid og nutid. Shaolin klostrets Kungfu har nemlig været stilskabende for kinesisk kampkunst og mange bevægelser og deres navne har haft indflydelse på andre stile deriblandt også Tai Chi

Shaolin

Efter slutningen af kulturrevolutionen i Kina er steder, der førhen var lukkede, efterhånden blevet sat i stand og også åbnet for besøgende. Shaolin klostret i Henan provinsen fik i starten af 1980'erne hjælp til at blive restaureret og åbnet på ny. Dette markerede en vigtig begivenhed både for histo-rikere og kampkunstudøvere, da det nu er muligt at besøge og danne sig et førstehånds indtryk om stedet, hvor den traditionelle kinesiske kampkunst (Wu Shu) blev til, selvom det måske ikke foregår helt som i gamle dage. Historien om klosteret er blevet fortalt gennem film og historier, som er givet videre fra mund til mund, hvor af mange bygger på fejlagtige historier og misforståelser. Men embedsmændene i det kinesiske Wu Shu forbund er meget ihærdige med, at Shaolin klostrets historiske baggrund bliver korrekt fortalt, og håber hermed at fange kampkunst miljøets interesse i dette historiske sted.
Shaolin klostret er beliggende i den vestlige del af Henan provinsen ca. 70 km. sydvest fra byen Zhengzou i Deng Feng amtet. Ordret oversat betyder Shaolin "Ung skov". Før i tiden, var klostret omgivet af skove fra de omkring-liggende bjerge. Songshan bjergkæden var på begge sider af klosteret; Shaoshi bjergkæden i vest og Taishi bjergkæden mod øst. Mod nord var det beskyttet af Wu Ru bjergene. Kineserne har længe betragtet dette om-råde for at være helligt. I perioden for de Sydlige og Nordlige dynastier (420-589 e.Kr.) blev dette område et vigtigt religiøst og kulturelt sted, hvor der var ca. 72 klostre.
Shaolin klostret blev bygget år 495 e.Kr. af kejser Wen fra det Nordlige Wei dynasti. Klostret har en historie, der går mere end 1400 år tilbage. I denne tid har det været brændt ned og bygget op på ny tre gange.
I 527 e.Kr. i Liangdynastiet kom den buddhistiske munk Damo (Bodhidharma) fra Indien for at undervise i Shaolin klostret. Det er ofte ham man sætter ofte i forbindelse med skabelsen af traditionel Kinesisk Kampkunst. Det siges, han skulle havde undervist  nogle munke yi jin jing (klassikeren om musklernes forandring) for at styrke deres kroppe. Det er ofte blevet sagt, at denne klassiker skulle have været filosofien bag Shaolin klostrets Wu Shu. For nylig har embedsmænd fra det kinesiske Wu Shu forbund sagt, at det er med sikkerhed, at Damo kom til Kina for at udbrede Chan Buddhismen og at Shaolin klostret var det første han besøgte. Men Kinesisk Kampkunst eksisterede længe før Damo kom, så det er tvivlsomt, om det blev skabt af ham. Det er dog sikkert at Shaolin klostret blev sat i forbindelse med kampkunst på et senere tids-punkt. I Tang dynastiet (618-907 e.Kr.) hjalp 13 kæmpende munke fra Shaolin klostret den første Tang kejser, Li Shimin, med at betvinge hans fjender. Som tak gav kejseren klostret uhyre jordområder og stillede 500 soldater til deres disposition. Derudover gav han munkene i Shaolin klostret lov til at spise kød og drikke vin. I Ming dynastiet (1368-1644 e.Kr.) spillede Shaolin munkene også en vigtig rolle med nedkæmpelsen af omstrejfende japanske pirater langs den kinesiske kyst.

Shaolin klostret i dag

I 1980'erne blev Shaolin klostret udsat for en  gennemgrib-ende restaurering. Otte af templerne blev restaureret af kunstnere. På væggene i Lohan hallen, eller hallen med de tusinde Buddhaer og i den hvide dragts hal, kan man se nyere vægmalerier der viser munke, som træner forskellige øvelser eller udfører heroiske handlinger.
Det mest interessante er Lohan hallen, da denne bygning blev brugt af munkene til at træne i. Hallen består af to rækker af fordybninger 4-5 cm. dybe i de hårde grønne kakler, der dækker gulvet. Disse er blevet til af genera-

tioner af munke, der trænede deres kampkunst. Samme sted er der et dybt hul på ca. 30 cm., dette blev brugt, når munkene trænede qing gong eller træning i at springe højt. Det siges at munkene havde vægte om anklerne og skulle hoppe op af det uden at bøje i knæene.
I nærheden er Damo pavillonen, hvor det siges at munken Huike sad i håb om at Damo ville acceptere ham som sin discipel. Han blev til sidst accepteret, da han viste Damo sin oprigtighed ved at skære den ene arm af! Nær midten af klostrets gård er ruinerne af klokketårnet, der blev ødelagt af et jordskælv. På en af de tilbagestående mure fra klokketårnet er der en stentavle, hvorpå Li Shimin Tang dynastiets kejser, har skrevet om det Shaolin munkene har gjort for ham og hvad han havde lovet munkene som belønning. Blandt andre restaurerede bygninger er: Bjerg døren, Gæste døren, Den underjordiske hal, Chuzu budd-histens pagt også kaldet Det første undervisnings tempel. Der hvor munkene oprindeligt boede blev fuldstændigt ødelagt, men der er dog bevis for, at der på et tidspunkt har boet over 2000 munke i klostret.
Vest for klostret ligger "Pagode skoven", som består af ca. 200 pagode lignende stupaer, hvor resterne af hver eneste betydningsfulde abbede ligger begravet. Mange af disse abbeder var dygtige kæmpere og udførte mange heroiske bedrifter. Mod nord er det delvist istandsatte Chuzu Buddhistiske pagt også kaldet det første undervisnings tempel, hvor Damo rent faktisk startede med at undervise Chan Buddhisme. Det var først efter ni år efter sin ankomst, at Damo forlod dette tempel for egentligt at undervise i Shaolin klostret.

Shaolin

Højt oppe i Wu Ru bjergene ligger Damo grotten. I ni år forlod Damo Det Første Undervisnings tempel for at mediterer hver dag i grotten. I dag er grottens tilstedeværelse markeret af en tavle og en port. I grotten er der statuer af Damo og hans disciple. "Skygge stenen" om hvilken det siges, at Damos omrids er brændt ind i stenen af Solen efter han i ni år, har siddet med ansigtet mod den, er fjernet fra grotten og placeret i Lohan Hallen.
Ud over at istandsætte klostret har de kinesiske myndigheder rekrutteret elleve nye disciple, som skal hjælpe de ældre munke med at tage sig af klostret og dyrkningen af de omkringliggende marker. Henans Idræts Organisation har samlet en hel del unge fra de omkringliggende områder og oprettet et Shaolin kampkunst hold, for at hjælpe til med at bevare og udøve den nordlige Shaolin kampkunst. Filmen "Shaolin Klostret" blev optaget i selve klostret. Filmen fortæller historien om de tretten munke, der hjalp Kejser Li Shimin. Kinas bedste Wu Shu kæmpere deltog i optagelserne af denne film. Det er helt sikkert man må se på denne udvikling med positive øjne, da det ser ud til, den kinesiske regering viser interesse i ikke kun at støtte den moderne kampkunst, men absolut også i at bevare den gamle. Ikke kun fordi den er gammel, men fordi den giver os et værktøj, der gør det muligt at se på den nye. Denne holdning giver sig igen til udtryk, når den kinesiske regering gør det muligt for enhver at træne enten moderne kampkunst eller en hvilken som helst af de klassiske stile, enten gennem en professionel skole eller en af de gamle mestre. I mellemtiden opfordrer de kinesiske embedsmænd alle kampkunst interesserede i at gøre en indsats for at besøge grundpillen for kinesisk kampkunst - Shaolin klostret. [

Tilbage til indhold

Bodhidharma - Shaolin klostrets arv

Af Knud Erik Andersen.

Bodhidharma, også kendt under navnene Putitamo, Da Mo eller Ta Mo i Kina levede ca. fra  448-527 e.Kr. Som tredje søn af en Brahmansk konge (medlem af den højeste hindukaste), forlod han sit kloster i det sydlige Indien ikke langt fra Madras, for at udbrede Dhyana Buddhismen i Kina. Hvad, der senere hen blev hans skole i Kina, Chan Buddhismen (senere kaldet Zen Buddhismen i Japan), var en kinesisk forvanskning af begrebet "dhyana". Han anses for at være den 28. indiske patriark ophøjet af den ortodokse Chan Buddhistiske tradition.

Bodhidharma

Bodhidharma fik ikke megen forståelse fra den almindelige fremherskende Buddhisme, der herskede i Kina på det tidspunkt, da den almindelige buddhismes læres indebar at oversættelser og fortolkninger af de gamle skrifter blev oversat og gjort tilgængelige for alle. Bodhidharma forsvarede i stedet mere uaf-hængighed af det skrevne ord, en særlig overlevering uden brug af de hellige bøger, den direkte vej til menneskets sjæl, og mente at det gav større mulighed for at erkende sig selv. Han forsøgte at rense datidens Buddhisme i Kina, ved at give den ånden fra den oprindelige lære fra Buddha tilbage.
Bodhidharma's oprindelige mål var Nanjing i Jiangsu provinsen, på dette tidspunkt en del af kongedømmet Liang (502-557 e.Kr.) et af kongedømmerne med den korteste levetid, skabt i perioden for De Seks Dynastier. Han blev befalet til at besøge Kejser Liang Wi Ti's hof (502-549 e.Kr.). Skuffet over, hvad han fandt der, rejste han mod nord til Luoyang hovedstaden i det, der senere blev kaldt Wei  (386-535 e.Kr.). i dag befinder Luoyang sig i Henan provinsen. Selv om det ikke er nævnt, besøgte han helt sikkert Kejser Wei Hsiao wen-ti (471-535 e.Kr.), som havde grundlagt et buddhistisk kloster år 495 e.Kr. i nærheden af byen Zhengzhou, som var blevet berømt for dets oversættelser af vældige buddhistiske skrifter til kinesisk. Dette kloster lå for foden af Shao-Shih bjerget på den nordlige side og blev kaldt Shaolin klostret (Ung Skovs Tempel). Det var i perioden for sidstnævnte Wei, at Buddhismen havde over 40.000 templer og mere end 3 millioner klostermunke og millionvis af buddhistiske troende. Fyrster konkurrerede med rige borgere om at give tilskud til klostre og buddhistiske statuer.
Bodhidharma rejste til Shaolin klosteret og mens han var der, brugte han meget tid på dyb meditation. Beretninger fortæller både at han sad i en hule, under åben himmel eller i et værelse i selve klostret, men uanset hvor han befandt sig, var de alle enige om, han var der i ni år. Det var efter denne meditationsperiode, han blev den første mester til Chan sekten i Kina.

Han fortalte sin første discipel, Hui-ke: "Det mageløse doktrin i den sande Buddhisme, kan først forstås gennem lang og hård disciplin og ved at udholde, hvad der næsten er uudholdeligt og ved at træne, hvad der er det vanskeligste at træne. Personer med dårlige vaner og viden vil ikke forstå det. Alt deres arbejde vil være spildt". Det er åbenlyst, at der med baggrund i denne filosofi, blev lavet nogle øvelser til at styrke kroppen og sindet (da disse to er uadskillelige) med udgangspunkt fra nogle indiske kampsystemer som Bodhidharma havde kendskab til. Disse øvelser blev ned-skrevet i to bøger, som enten blev skrevet af Bodhidharma selv eller en af hans munke. Bøgerne hedder: "Shi Sui Jing (Udviklingen af den Buddhistiske ånd) og Yi Jin Jing (metoder til at styrke kroppen). Yi Jin Jing var tilsyneladende opdelt i tre dele: Klassikerne for musklernes forandringer eller senernes forandringer ; Skylningen af den indre energi; Den helliges atten håndbevægelser (De atten Lo Han Shou). Det virker som om formålet med disse øvelser var, at vedligeholde munkenes fysiske vitalitet gennem kontrollen over den indre kraft (Qi) ved at styre åndedrættet for at skabe udholdenhed, hvilket er kravet for at følge Chan Buddhismen.
Han besøgte Liang Wu Ti, som regerede 502-549 e.Kr.  Bodhidharma's besøg må havde taget sted mellem 502-527 e. Kr. en periode på 25 år. Hvis han virkelig havde mediteret i ni år i eller i nærheden af Shaolin klostret, må han været ankommet til klostret ca. i år 515/516 e.Kr. Hvis man antager, han rejste omkring i ca. 1-2 år forinden hans ankomst og det samme for hans undervisning efter, han var blevet Mester i klostret, må han været ankommet ca. år 512/514 e.Kr.
Senere i det 10. århundrede etablerede Shaolin klostret endnu et par templer rundt omkring i Kina. I litteraturen der til dags dato er blevet grundigt gennemforsket, er der blevet nævnt fem klostre, men ikke hvornår de blev bygget.
1. Et kloster beliggende på Wudang bjerget i det nordvestlige hjørne af Hubei provinsen. Dette anses for at være der, hvor en del af Taoismen der havde med kampkunst at gøre, Pei Chi eller Tai Chi blev til. Det anses af nogen for at være her, de ligger mere vægt på indre energi i stedet for ydre styrke.
2. Et kloster beliggende i Chiu-lein bjergene. Piu-tien hsien eller Fu-chou-fa i Fujian provinsen. Det er dette tempel, der blev ødelagt af Kang-hsi (Sheng-tsu) i Manchu (Ching) Dynastiet (1661-1722 e.Kr.).
3. Et kloster beliggende på Hua bjerget i Shaanxi provinsen. 4. Et kloster i Ping To distriktet i Shandong provinsen.
5. Wah Sao Toh klostret i Guangdong provinsen brændte ned ca. år 1570.
Hvert af disse klostre kan på en eller anden måde sættes i forbindelse med udviklingen af den kinesiske kampkunst. [

Tempelgård

 Tilbage til indhold