Tai Chi Nytonline © 2001

Nr. 17 Oktober 1994

He Gong De

Huang Sheng-Shyan

I Ching

Tilbage til Tai Chi Nyt online

 

 

 

 

 

 

 

 

He Gong De

Af Knud Erik Andersen.

I forbindelse med He Gong De's besøg til Danmark, havde TAI CHI NYT den fornøjelse at få et interview med ham. Tal Rosenzweig, der er en af hans elever, var tolk under interviewet.

Mit første indtryk af He Gong De, var en meget afbalanceret, venlig altid smilende, stille og rolig ældre herre. Han sikre sig, at man ikke misforstår, det han siger. Selv om han ikke forstår et ord dansk, var jeg ikke et sekund i tvivl, om han vidste, jeg havde forstået, det han sagde. Flere gange skrev han ned på et stykke papir, så Tal ikke skulle være i tvivl om, hvad han mente.

TAI CHI NYT (TCN): Kan du fortælle lidt om din baggrund. Hvor er du født, hvornår begyndte du med din træning?
HE GONG DE (HGD): Jeg er født i Hebei provinsen i Kina. Som 12-årig kom jeg til Sichuan provinsen på det tidspunkt, hvor japanerne invaderede Kina. Jeg startede med at træne kinesisk boksning, Shaolin Quan i skolen, da jeg var 10 år. I 1952 i Shanghai gik jeg igang med at træne Yang stil Taiji (Tai Chi) med Cheng Yi Ching. Da Chen Zhaokui kom til Shanghai for første gang i 1963, begyndte jeg at træne Chen Stil og jeg har ikke trænet andet siden. Efter Chen Zhaokui's død i 1981, trænede jeg med Feng Zhiqiang. Men uden tvivl har min hovedlærer været Chen Zhaokui. En anden jeg har trænet med er Gu Liuxin. Han har trænet med Chen Fake og Yang Cheng Fu. Han er kendt som den, der har skrevet forordet til bogen : "Chen Style Taijiquan". Han kendte alle Taiji lærere og havde nogle meget sjældne fotos af Chen Fake. Jeg trænede især Yang stil pushing hands med Gu Liuxin.

TCN: Hvordan var dit forhold til Chen Zhaokui?
HGD: Alle de gange han kom til Shanghai, trænede jeg sammen med ham, men jeg fungerede også som kasser for ham. Der var to hold, mens han var der. Det store hold, det som han tjente pengene på og så en lille gruppe, hvor vi alle var nære venner. Folk der underviser Chen stil i Kina i dag, kommer fra denne lille gruppe.

TCN: Den Chen stil du laver, hvordan adskiller den sig fra de andre Chen stile f.eks. konkurrenceformene?
HGD: I dag i Kina er der mange forskellige slags Chen stil. Der er f.eks. Feng Zhiquang's, Chen Xiao Wang's, Wang Wen De's og så er der noget, der hedder Xinjia. Det jeg laver er Laojia, som er den gamle form, der består af to former Yi lu og Paochui. Yi lu er den form, hvorfra man siger Yang stilen stammer fra. Historien om Xinjia siger den blev skabt for, at man skulle kunne undervise den uden for familien. Den adskiller sig fra Laojia, ved der kun er én form. Det var meget normalt, man ikke underviste i Chen stil uden for familien. Det var først i 1929, det blev åbnet.

TCN: Er der andre forskelle på de to former?
HGD: Det der er anderledes ved Laojia og Chen stil Taiji er bevægelserne. Hvordan man end vender og drejer det, er det svære. Fordi det stammer fra en tid, hvor boksning var noget, man brugte til at forsvare sig selv og sin familie med. Dvs. det var svært at lærer. Den store forskel på den type Taiji jeg laver og så de andre Chen stil former, men også måske i stor grad de andre Taiji former. Der er så nogen, der vil sige, det også er i Yang stilen, men det er i Chen stil, man kører centerbevægelsen i tre cirkler. Dvs. man ikke nøjes med at cirkle over en aksel og man benytter sig af Tangzijing, spiraler, hvor bevægelsen hele tiden snor sig op gennem kroppen og ned. Man bevæger nyrene og tænker energien ned i fødderne og så kører den op og ud til det sted, man fokusere.
En anden ting der er karakteristisk ved Laojia er, at man benytter sig af åndedrættet i formen. Ikke nok med at hver bevægelse har en indånding og en udånding, er det rigtigt, man bruger et helt naturligt åndedræt. Man benytter også det at synke ned i bevægelsen dvs. man bruger meget mentalenergi på at dirigere bevægelserne, hvor i kroppen de synker hen.

TCN: Hvad mener du om de forskellige Taiji stilarter. Er der nogen, der er bedre end andre?
HGD: Alle stilarter er gode. Der er ikke nogen, der er bedre end andre, det er et spørgsmål om temperament.

TCN: Fortæl lidt om Chen stil. Dets historie. Man har efterhånden hørt mange forskellige versioner af, hvordan Taiji blev skabt, hvad mener du?
HGD: Det er vigtigt at forstå, at det ikke er én person, der har skabt Taiji. Det er skabt gennem flere generationer og at Taiji i sin tid oprindeligt bestod af tretten bevægelser. Otte bevægelser, 5 retninger. Det er basis for Taiji. Det er helt sikkert, at Taiji også har sine rødder i en eller anden form for Taoistisk tradition. Hvor vidt det er Zhang Shanfeng, er meget svært at sige. I nyere tid i Kina har man forsket i det og man mener den sikreste historie, er den der går fra Qi Jiguang, ham som Chen familien højst sandsynligt har lært noget fra. Han havde en manual, hvor han havde indsamlet bevægelser fra 16 forskellige stilarter og lavet 32 bevægelser. Der kan man, når man studere disse bevægelser, og man kender Chen stil og Yang stil, se at en hel del af disse bevægelser er i Chen stil, men man kan også se at bevægelserne fra Yang stil har forbindelse her. Dvs. det er en ting, der er udviklet gennem flere generationer. De har så siden taget forskellig smag i de respektive retninger, så man kan ikke snakke om en entydig bevægelse. Men som sagt er det vigtigt at fastholde, at Taiji har en taoistisk forbindelse og dens basis er i de tretten.

Chin Na

TCN: Når vi snakker om de otte bevægelser og de fem retninger, så kommer man til at tænke på Baqua og Yi jing (I Ching). Har det noget sammenhæng?
HGD: Det er vigtigt at forstå, at Taiji træner Yi, Qi og Jing. Hvilket hører til neigong (neijia). I Kina deler man stilarterne op i to skoler neijia og weijia. Hvor neijia er Taiji og traditionelt, men måske ikke så meget i dag Xingyi og Baqua, hvor weijia er Shaolin Quan og de beslægtede stilarter. Det der er fælles for Taiji, Xingyi og Baqua er Yi. I det teoretiske er der en forbindelse til Yi jing og Baqua, men det er kun på det mentale plan.

TCN: Hvad mener du om Taiji klassikerne. Bruges de stadig praktisk eller er de ved at gå tabt. Jeg synes ikke der snakkes så meget om dem mere. Er Taiji blevet for praktisk, så man glemmer teorien bag den?
HGD: Ja, der er mange, som kun laver Taiji som bevægelser. Det betyder man kun kan nå til et vis niveau. Man er nød til at læse klassikerne, eller få en instruktion til dem. Det er lige som, når man går ud af en vej. Man bliver nød til at få henvist den direkte vej ellers ender det med man går af for mange omveje, at man til sidst farer vildt.

TCN: Udvikles klassikerne stadig. Kommer der nye til?
HGD: Det er en naturlig udvikling, at der vil komme nye til. Taiji stopper ikke pludseligt, den vil fortsat udvikles. Samtidigt mener jeg, der er en stor chance for, at den klassiske Chen stil vil uddø. Fordi Chen stil i de store træk går i en retning, der mere går på konkurrencer. Det er vigtigt at forstå, at Yang familien har spredt Taiji'en ud fordi, de har haft mange gode elever. I Chen familien var det en helt anden type mennesker, der var ikke nogen, der havde interesse i at brede det længere end til deres familie. Dvs. det er faktisk meget få mennesker, der har lært det. I sagens natur vil det gå tabt, hvis man ikke har lært det fra en, som har det fra en traditionel kilde. Mens forskellen på de forskellige Yang stile ikke er særlig stor, man kan stadig se, det er Yang stil, så er forskellen på Chen stilene afsindig store.

TCN: Dvs. at Chen familiens undervisningsmetode med de tre gårde, kan gå hen og blive stilens undergang?
HGD: Det kan man godt sige. Der er folk i Kina, der laver Laojia. Men i store træk, når man snakker Chen stil, så er det faktisk en helt anden stil, der er snak om. Under kulturrevolutionen var det ikke muligt for Feng Zhiqiang at træne den anden form, da det var ulovligt og det er klart, hvis man ikke træner en form i mange år, så vil der opstå et brud. Det er ikke vigtigt at huske bevægelsen, men ideen bag den. Taiji er ikke en fast ting. Ideen er meget fast. Bevægelserne kan godt ændres. Det kan vi se på, at der findes Yang, Wu, Sun stil osv. Det er ikke meningen, vi alle skal lave det fuldstændigt ens. Men det er vigtigt at ideen er ren og klar.

TCN: Chen stil arbejder meget med spiraler. Fortæl om vigtigheden af disse. Hvilke energier, jings, arbejdes der med i Chen stil?
HGD: Det er en meget vigtig del af Chen stilen. Man snakker om at spiralen kan snoes to veje, op eller ned. Hele kroppen er sammenhængende. De små ryk, man ser i Chen stil, er når bevægelsen starter op igen, så køres spiralen ned og op igen. Man synker ned. Synker man kraftigt nok ned, stiger den selv op igen.
Der er otte jing. Men de kan udformes på forskellige måder. F.eks. et slag, hvor hører det hjemme. Et slag skal have peng-energi, hvis det ikke har det, så har det ikke den fjedrende kraft. Den jing, der bruges i Taiji er anderledes end i f.eks. Shaolin Quan. Her ødelægges det der rammes, mens man i Taiji, hvis man bruger den fjedrende peng-energi, ødelægger det der er indenunder. En anden vigtig energi er Chen-jing (synke-energi). Det der sker, når du synker, er at så går der Qi i knoglerne og man får en meget tung krop. Man får nogle meget tunge arme, så de virker meget tungere end de rent faktisk er. I det øjeblik man synker, får man også sin modstander til at synke.

TCN: Hvad mener du om konkurrencer i Taiji. Er de noget værd, eller er det spild af tid. Hvis man laver konkurrencer, hvad skal man så tage højde for?
HGD: Det er utroligt svært at vurdere om en udøver på et højt niveau er god eller ej. Det er meget vigtigt med øjnene. En historie om Yang Sau Chung, fortæller om, når udøvere så ham i øjnene kunne de uden tvivl se, han var meget dygtig. De kunne se hans Yi var stærk, det er umuligt at lave konkurrencer for at se hvis Yi er bedst. Konkurrencer er ikke spild af tid, fordi det bl.a. er med til at skabe en interesse for Taiji. Det er vigtigere, at én inden fra din egen stilart fortæller du er god, end hundrede udenfor siger det.

TCN: Med de nye konkurrence stilarter, tilside-sættes så ikke de klassiske stilarter?
HGD: Tiden i dag er anderledes. I gamle dage brugte man meget lang tid bare på at øve en bevægelse for at få ideen i bevægelsen med. I dag er folks tid mere dyrebar, der er ikke så meget tid, så derfor er nogle af de forkortede stile meget gode. Det svære i Taiji er ikke at lære bevægelserne. Det er det indre, der er vanskeligt, det der afgører, om det er Taiji eller ej.
Klassisk Taiji vil aldrig forsvinde. Der vil altid være nogen, under overfladen, som træner anderledes. Der skal være plads til det hele. Men i sagens natur mener jeg ikke, Taiji er noget at konkurrere i.

He Gong De i enkelt pisk

TCN: Er det derfor, der ikke er nogen mestre, som deltager i disse konkurrencer?
HGD: De vil være bange for at tabe. De vil måske blive diskvalificeret af nogen, der ikke kender deres niveau. Frygten for at tabe ansigt holder dem væk. I gamle dage, hvis der var nogen, der ville teste en andens gongfu så kom de. En som Yang Cheng Fu havde virkelig god gongfu, derfor var han ikke bange for udfordringer, ej heller for at tabe ansigt.

TCN: Arbejder du med Qigong. Hvorfor. Indgår der ikke qigong i Taiji øvelserne, eller er det to vidt forskellige ting?
HGD: Forskellen på Qigong og Taiji er, at man i Qigong går fra stilstand til bevægelse, mens man i Taiji går fra bevægelse til stilstand. Der indgår Qigong i Taiji. Qigong har ingen relation til boksningen, men er hovedsageligt kun for helbredet. I Taiji er der en forbindelse mellem helbredet og boksningen.

TCN: Kan Taiji bruges som selvforsvar. Hvordan kan man lærer at bruge det?
HGD: Ja, det kan det. Det kan man bare se gennem Taiji historien f.eks. på Yang Luchan osv. I dag er det meget få, der har udviklet det til dette stadie, for uanset hvordan man vender drejer det, så er Taiji i dag hovedsageligt for helbredet. Men selvfølgelig, hvis man træner hårdt, vil man nå til et punkt, hvor man kan bruge det.
På et simpelt niveau, kan man godt lave form uden at lave push hands. Men når man begynder at blive bedre, er der en stor forbindelse mellem det man laver i formen og i push hands. I formen lærer man sig selv og sin krop at kende. I push hands bruger man det på en anden. Jo mere man øver push hands, des hurtigere finder man ud af, hvor vigtigt det er med formen, fordi det er i formen man lærer forskellige energier og teknikker, som man skal bruge i push hands. Man kan ikke lærer at kæmpe uden at kæmpe. Man er nød til at have en modstander, man kan øve med. Man kan ikke lærer det ved blot at tænke over det.

TCN: Er der bestemte metoder til at udvikle energierne?
HGD: Det vigtigste for at lærer energierne, er at lave formen. Fordi de ligger i den. Men der findes også øvelser uden for formen, som man bruger til ligesom at gøre motoren bedre. Der findes åndedrætsøvelser, der findes siddende og stående øvelser. Der findes øvelser, hvor man specifikt kun øver spiral, hvor man cirkler energien op og ned. Det vigtigste er kombinationen mellem at lave Taiji og bagefter fordøje det man har lavet, altså tænker over det.

TCN: Man føler nogen gange, når man hører der snakkes om de forskellige stilarter, at der er noget jalousi mellem dem. Den ene mener deres stil er bedre end de andre. Hvad synes du om denne holdning. Er det ikke imod principperne i Taiji at have en sådan holdning. Skal vi ikke leve i harmoni med hinanden, lære af hinanden og især respektere hinanden?
HGD: Folk der snakker sådan har intet niveau. Det er den første måde, hvorpå du afslører om du ved, hvad du snakker om. Man skal ikke vurdere en udøveres niveau på, hvilken stil han laver. Taiji har som vi ved rødder i Taoismen, så det er en meget dårlig ting at snakke sådan om andre. Der er i dag ikke en god grund til at holde på hemmeligheder, for så dør de. Hvorfor holde på hemmeligheder, der gør folk sunde.

TCN: Har du nogle gode råd, du vil give videre til Taiji udøvere?
HGD: Det vigtige når man laver form, er at der både er yin og yang. Blødt og fast. Hvis der kun er det ene går det ikke. Man skal søge efter yin og yang. Når man kan mærke der er yin og yang i sin form, så er der et vigtigt element: Yi, Qi og Jing. At man ved det er Yi, der styrer, at det er Qi og Jing, som kommer af den.

TCN: Hvem er arvtageren til den klassiske Chen stil. Er der nogen?
HGD: Der vil være nogen. Hvem det nærmere vil blive, vil tiden vise.

 

Under interviewet med He Gong De fremkom det, at han havde været nær ven med Chen Weiming. I denne forbindelse fik vi endnu et interview med ham, da det er sjældent at få noget af vide om Chen Wei- ming fra første hånd og ikke kun gennem bøger. Dette interview vil blive bragt i næste nummer af TAI CHI NYT.

 

 

He Gong De i Lav enkelt pisk

Tilbage til indhold

Huang Sheng-Shyan

Følgende artikel har været bragt i Det Amerikanske blad T'ai Chi.

Af Patrick Kelly.

Huang Sheng-Shyan mente, at Tai Chi Chuan var en levende kunstart og at det må gro inden i den enkelte person og ikke være stillestående og fastlåst.
Han anerkendte også sande Tai Chi-udøveres bidrag, uanset deres niveau. Da han vidste, at jeg også dyrkede andre former for kampkunst samtidig, gav han det råd, at da alle Tai Chi lærere har deres stærke og svage sider, skal man sørge for at lære af deres stærke sider og ikke af deres svage sider, som han selv igennem mange år havde gjort.
Det var den åbensindethed, der holdt os til ham, indtil hans død i December 1992, og samtidig stillede den os fri til at finde vores egen vej. Han sagde, at der var hundreder af bøger til rådighed om Tai Chi, men de fleste var blot fulde af de samme oplysninger, uden nogen særlig personlig erfaring. Han bad alle gå tilbage til de første principper og studere naturen og dyrene, for at forstå og genopdage Tai Chis principper for os selv ligesom de gamle mestre, der grundlagde Tai Chi havde gjort på deres tid.
Dette havde han gjort for sig selv gennem årene, og han talte ofte om resultaterne af sine egne studier.
Han døde i Fuzhouprovinsen i Kina, hvor han blev født 83 år tidligere. Han kom først tilbage dertil få måneder før sin død, efter 43 år i Taiwan, Singapore og Malaysia.
Han efterlod ca. 35 uafhængige skoler. Han var velkendt og respekteret overalt for sin indre styrke og evne til at bruge den i pushhands. Desværre er der ikke mange vesterlændinge, der har set hans evner på første hånd, og mange tvivlede med rationelle argumenter på hans evner, fordi de aldrig havde erfaret det selv. Jeg har aldrig mødt nogen, der havde den mindste tvivl, få lov til at opleve hans virkelige styrke. Nogle siger, at det var hans 20 år med Hvid Trane Kung Fu fra Fujian, der var en stærk faktor i hans succes med Tai Chi senere hen. Men han sagde altid selv, at han kunne takke Cheng Man-Ching for sine evner i Tai Chi. Han mødte Cheng i 1949 i Taiwan. Han blev elev af Cheng, som var den første der nemt kunne matche hans evner i Hvid Trane. Huang blev hos Cheng til 1959, hvor han flyttede til Singapore og senere til Malaysia, hvor han tilbragte resten af sit liv med at undervise og udvikle sit system. I sine senere år samlede han undervisningen for sine mest seriøse elever, men rejste en del rundt til de forskellige grene af sine skoler. Huang var exceptionel på mange måder i sin undervisning, men en måde mærkede jeg særligt som udlænding, og det var at han insisterede på at en persons race eller familie tilknytning ikke havde nogen indflydelse på hans Tai Chi. Derimod var det hans holdning

og trænings metode og hjælp fra en god mester, der var vejen til succes.
Han fortalte at erfaringen viste ham, at hverken meget rige eller meget fattige ville have succes med Tai Chi, fordi begge var for travlt optaget af penge. Selv om han var ret velhavende i sine senere år, betalte elever på hans skole kun 20 $ pr. mdr. for undervisning to gange om ugen.
Ifølge gammel kinesisk tradition, viste han aldrig den fulde rækkevidde af sine evner, specielt mht. til de indre. Når jeg spurgte ham, hvorfor svarede han, at det var fordi mange mennesker tvivlede på, hvad han viste dem.
Tai Chi pushhands var hans yndlingstræning og underholdning, jo mere man gjorde for at være subtil og dygtig, jo mere ville han grine og returnere komplimenten. Når folk insisterede på at bruge ydre styrke, og dermed udskifte deres ønske om at vinde med muligheden for at lære, blev deres erfaring ofte kort og smertelig.

Her er nogle af de ordsprog, der var karakteristiske for ham:

Når du drikker vandet, så husk dem der gravede brønden.

Når du vander en plante, vander du rødderne og blomsten kommer af sig selv.

Vær ikke tilfreds med at være elev af en succesfuld mester. Du må også gøre din egen træning succesfuld.

Hvis jeg underviser og du ikke træner, spilder vi begge tiden.

Lær mindre og træn mere.

Det vigtigste i Tai Chi er forandring.

Nogle tror at pushhands kun er teknik, men de forstår ikke, at hvis man ikke er et værdigt og principfast menneske, når man ikke ud over et vist niveau.

Alle Tai Chi udøvere er brødre og søstre.

Selv efter 70 års hårdt arbejde bliver tingene ikke nemme. Det kræver stadig en daglig indsats at leve et givende og succesrigt liv.

 

 Tilbage til indhold

I CHING

Denne artikel er 2. del af Bent Nielsens artikelserie om I Ching (herefter: Yi jing). Første del blev trykt i forrige nummer af TAI CHI NYT.

Tekstens oprindelse og komposition.

Værket Yi jing, Forvandlingernes Bog, som vi kender det i dag, består af to dele, hvoraf den ene del er flere hundrede år yngre end den anden. Dette faktum var allerede anerkendt af den berømte kinesiske historiker Sima Qian (f. 145 f.v.t.), som giver den tidligst kendte beskrivelse af Yi jing's oprindelse i værket Shi ji, Historikerens Optegnelser, der blev færdiggjort i de første årtier af det 1. årh. f.v.t. Heri siger Sima Qian, at den ældste del af Yi jing, som jeg her vil kalde spådomsværket, er forfattet af kong Wen af Zhou (trad. 1184-1157 f.v.t.), mens den yngste del, De Ti Vinger, tilskrives Konfucius (trad. 551-479 f.v.t.) (d.v.s. Sima Qian nævner kun otte af de nuværende ti vinger). Selvom denne tillæggelse af forfatterskaber er uholdbar, afspejler den den filologiske indsigt, at Yi jing's to dele ikke er skrevet på samme slags klassisk kinesisk og stammer fra forskellige århundreder.
I løbet af Han-dynastiet (206 f.v.t. - 220 e.v.t.) inddrages en række legendariske kejsere eller kulturheroer i kredsen af Yi jing's ophavsmænd (primært som opfin-dere af trigrammerne og konstruktører af hexagrammerne): Fuxi (som lærte folket at fiske og bruge net til jagt m.m.), Shen Nong (Den Guddommelige Bonde, opfinderen af bl.a. land-bruget) og Da Yu (Den Store Yu, som tæmmede floderne). Forfatterskabet af spådomsbogen bliver endvidere delt mellem kong Wen og hans søn hertugen af Zhou (trad. d. 1105 f.v.t.), hvilket synes at reflektere en dybere filologisk forståelse af spådomsbogens opbygning. Yi jing er således et værk, der bør omgås med den allerstørste ærbødighed, idet det formodes at indholde summen af den visdom og moral, som denne blanding af fiktive og historiske personer repræsenterer.
Spådomsværket består af 64 korte afsnit, og hvert afsnit har som udgangspunkt et hexagram, hvortil der knytter sig to tekster: Én som kommenterer he-xagrammet, og én som kommenterer de enkelte linier i hexagrammet. Hexagramteksten er den, som traditionelt tillægges kong Wen, mens linieteksterne tillægges hans søn hertugen af Zhou. Disse to tekster udgør Yi jing's ældste del, og som faderen er ældre end sønnen, synes hexagramteksten også at være den ældste af de to. Sprogligt minder hexagramteksten om et andet oldtidsværk forbundet med Zhou-dynastiet (trad. 1122-256 f.v.t.), nemlig Shi jing, Odernes Bog, hvis ældste dele formentlig stammer fra det 9. årh. f.v.t. På kinesisk kaldes Yi jing ofte Zhou yi, Zhou's Forvandlinger.
Spådomsværket indeholder ikke mange indre dateringskriterier. Navnene gives på nogle Shang-konger, mens ingen Zhou-konger nævnes. I hexagram 17, 6. linie siges det dog, at kongen ofrer på Vestbjerget og i 46, 4. linie, at kongen ofrer på Qi-bjerget; Vest-bjerget og Qi-bjerget menes at være identiske og udgøre et kultsted i den prædynastiske Zhou-stat i det vestlige Kina. Dertil kommer en række spredte og ikke særlig konkrete hentydninger til en konges krigsførelse og etablering af en række vasaller, som kan omhandle Zhou-statens erobring af Shang og oprettelsen af Zhou-dynastiet.
Den prædynastiske Zhou-stat lå vest for Shangriget omkring det nuværende Xi'an, og kilderne anfører 15 Zhou-regenter før erobringen af Shang. I denne periode har der fundet en kulturel udveksling sted, og arkæologien har bl.a. vist at Zhou-kongerne i en vis udstrækning adopterede og tilpassede Shang-kongernes form for orakeltagning. Fra Shangdynastiets sidste hovedstad Yin ved det nuværende Anyang har arkæologerne fundet et arkiv bestående af mere end 17.000 skild-paddeskjolde og dyreknogler, som har været brugt til orakeltagning. Spørgsmål til den Øverste Gud, Shang Di, blev indgra-veret på skjoldene eller knoglerne, hvorefter man ved hjælp af varme fremkaldte sprækker i disse. Kongen eller spåmanden tydede disse sprækker og undertiden blev svaret derefter indgra-veret.
Vestpå i Zhou-staten har man også fundet orakelben af de nævnte typer, som dateres mellem 1300 og 700 f.v.t. Der er desuden fundet orakelben med grupper af tal indridsede; næsten altid grupper med seks tal og i nogle få tilfælde grupper med tre tal. Efterhånden som mængden af disse orakelben med tal voksede, begyndte forskerne at sætte dem i forbindelse med Yi jing's hexagrammer, der som bekendt består af seks linier eller i trigrammernes tilfælde af tre. Tal-grupperne på orakelbenene er i sjældne tilfælde ledsaget af en meget kort tekst, men ofte er tydningen og fortolkningen særdeles usikker. I ét tilfælde er teksten dog helt klar: "7 7 6 7 6 6 orakeltagningen var lykkebringende" (se ill. 1). Frasen som jeg oversætter "orakeltagningen var lykkebringende" svarer til "vedholdenhed bringer lykke" i Richard Wilhelms oversættelse og forekommer over 40 gange i spådomsbogen.
Det var imidlertid fordelingen af tallene i disse grupper, der i første omgang fik en kinesisk forsker til at forbinde hexagram-merne med orakelbenenes talgrupper. Tallene 2, 3 og 4 forekommer nemlig overhovedet ikke. Tallene 1 til 4 blev i den pågældende periode skrevet med 1 til 4 horisontale streger (lige som 1 til 3 stadig gør), og når disse tal bliver sat sammen i lodrette kolonner, kan det være umuligt at vide hvilke streger der hører til hvilke tal (42 kunne fx være 24 eller 222 eller 123 etc.). Hypotesen er, at man undlod at skrive tallene 2 til 4, men i stedet for 3 skrev 1 og i stedet 2 og 4 skrev 6. Dermed forklares det også hvorfor netop de to tal, 1 og 6, forekommer langt oftere end 7 og 8 (tallene 5 og 9 er meget sjældne). Hypotesen forudsætter således, at der her er tale om en form for orakeltagning, der base-rer sig på tallene 1 til 9, men kun interesserer sig for, hvorvidt tallene er lige eller ulige. Hvordan denne orakeltagning har fungeret lader sig ikke rekonstruere. Nogle talgrupper af samme art skrevet på bambus stammende fra perioden 480-221 f.v.t. inkluderer kun to lige og to ulige tal: 6 og 8, 1 og 9.
Fra Handynastiet kender vi tre forskellige udgaver af Yi jing: 1) Stenudgaven. Ifølge Fan Ye's (398-447 e.v.t.) Hou Han shu, Det Senere Han's Historie, der dækker perioden 25-220 e.v.t., blev de fem klassikere mejslet i sten og opstillet i universitetsgården i 175 e.v.t., så de lærde kunne tage kopier af de officielle

Ill. 1

Udsnit af tegning af skilpaddeskjoldet med teksten "7 7 6 7 6 6 orakeltagningen var lykkebringende".

Ill. 2

Aftryk af satenudgaven af Yi jing fra 175 e.v.t. som opbevares på Shanghai Museum

udgaver. I 1920'erne fandt arkæologerne fundamenterne af det kejserlige universitet samt adskillige fragmenter af disse steler med klassikerne indgraveret. En del af disse befinder sig nu på Shanghai Museum, og et relativt stort fragment af Yi jing tyder på at udgaven har været identisk med den overleverede tekst (se ill. 2). 2) Bambusudgaven blev fundet i Fuyang, Anhui i 1977 i en grav som stammer fra ca. 165 f.v.t. Godt en tredjedel af de papirtynde bambusstrimler, værket er skrevet på, er ulæselige. Teksten indeholder en del skrifttegnsvarianter, som ikke kendes fra den overleverede tekst. 3) Silkeudgaven blev fundet i en af de overordentligt rigt udstyrede grave dateret til 168 f.v.t. ved Mawangdui i Hunan i 1973-74. Teksten er skrevet på et stykke silke, der måler 49 cm i bredden og 85 cm i højden og har oprindeligt været en rulle, men i grav-en blev silkestykket fundet sammenfoldet. Derfor er de inderste afsnit, som hovedsagelig består af spådomsbogen, de bedst bevarede, mens de ydre, der dels består af dele af De Ti Vinger og dels en hidtil ukendt tekst, er knap så velbevarede. Lige som bambusudgaven indeholder silkeudgaven mange skrifttegnsvarianter.
I stenudgaven ser hexagrammerne ud som vi kender dem i dag, d.v.s. de består af hele — og brudte - - linier, men i silke-udgaven ser de brudte linier sådan ud _| |_ og i bambusudgaven ser de sådan /\ eller sådan / \ ud. Det omvendte V i bambusudgaven er identisk med 6-tallet fra orakelbenene, så hexagrammerne i denne udgave kan siges at bestå af 1-taller (de hele horisontale linier) og 6-taller, hvilket er det sidste skridt i reduceringen af tallene 1-9 til ét lige og ét ulige tal.
Fra et filosofihistorisk synspunkt synes denne reduktion at passe med tidspunktet for introduktionen af yin og yang kosmologien, hvilket sker

Ill. 3

med de Ti Vinger. De to slags linier bliver herefter ikke længere opfattet som tal, men som repræsenteren-de yin og yang. Tallene er dog hele tiden til stede lige under overfladen, som det vil fremgå af de næste artikler.
Det ser altså ud til, at spådomsbogens tekster og hexagrammerne oprindeligt ikke har hørt sammen. Foruden allusioner til historiske begivenheder består hexagram og linieteksterne af poetiske småbidder, mundheld, varsler og moralske sentenser. Disse tekster bliver på et tidspunkt redigeret sammen med hexagrammerne og endvidere forsynet med nogle orakelformularer af typen "orakeltagningen var lykkebringende", "det ender med lykke", "ingen katastrofe", "det gavner at krydse det store vandløb", "det gavner at stoppe" etc. At dømme efter det ovenfor citerede orakelben kan disse orakelformularer stamme fra samme kilde som hexagrammerne, nemlig Zhou-kongernes version af orakelbenene (disse magiske formularer forekommer ikke på Shang orakelbenene).
Hvornår denne redaktion af spådomsbogen fandt sted er vanskelig at sige, men jeg tilslutter mig indtil videre gerne de forskere, som mener spådomsbogen blev samlet i årtierne efter 771 f.v.t. På dette tidspunkt blev Zhou-kongerne tvunget til at flytte deres hovedstad østpå i nærheden af det nuværende Luo-yang p.g.a. af fjendtlige nomadestammers pres vestfra og mangel på hjælp fra vasallerne. Tidspunktet markerer både starten på det Østlige Zhou-dynasti og begyndelsen til enden på Zhou-kongernes herredømme, idet vasallerne efterhånden er blevet de facto uafhængige stater, hvis fyrster snart selv påberåber sig kongetitlen. Zhou-statens territorium er kraftigt reduceret og Zhou-kongerne overlever kun som ceremonielle overhoveder. Dette synes at være det naturlige tidspunkt til at samle sin kulturarv; især når det drejer sig om et spådomsværk med et magisk potentiale.
To historiske værker, Zuo zhuan, Zuo's Kommentar, som dækker perioden 722-453 f.v.t., men tidligst er redigeret 430 f.v.t. og Guo yu, Staternes Erklæring, som er redigeret i det 4. eller 3. årh. f.v.t., citerer eller nævner tilsammen Yi jing 22 gange. Den tidligste reference optræder under år 672 f.v.t., og det fremgår at Yi jing hovedsageligt blev anvendt som et spådomsværk, men undertiden henviste man til værket som en visdomsbog. Det har gennem hele det 20. årh. været diskuteret, hvorvidt disse citater var autentiske eller senere interpolationer. Hvis ægtheden kan bekræftes, må spådomsbogen have eksisteret før 430 f.v.t., men ikke nødvendgivis i 671 f.v.t., da citaterne kan være anakronismer fra redaktørernes side. Hvis citaterne derimod ikke er ægte, er det første pålidelige vidnesbyrd om spådomsbogen ikke tidligere end midten af det 3. årh. f.v.t.
Bortset fra en omstridte passage i én version af Lun yu, Samtaler og Sentenser, samlet af Konfucius' disciple efter hans død i 479 f.v.t., er der intet, der forbinder Konfucius eller hans disciple med spådomsbogen eller De Ti Vinger før Han-dynastiet. Under kejser Wu af Han bliver der i 136 f.v.t. oprettet et kejserligt akademi til uddannelse af embedsmænd i de konfucianske klassikere, og det første værk, der nyder denne status som klassiker, jing, er spådomsbogen Zhou yi. Fra bambus- og silkeudgaverne ved vi, at spådomsbogen stort set havde den form, den har i dag, men i hvilken form De Ti Vinger befandt sig er uklart.
Selve titlen De Ti Vinger, Shi yi, optræder først i værker efter vor tidsregnings begyndelse, og titlen er lettere misvisende, idet der faktisk kun er syv tekster (strengt taget er der, som vi skal se, otte). Formentlig omkring vor tidsregnings begyndelsebliver spådomsbogen inddelt i to juan (d.v.s. i to ruller af silke) med henholdsvis 30 og 34 afsnit (hexagrammer) i hver.

Oprindeligt cirkulerede kommentarerne som fysisk selvstændige værker, men efterhånden blev de skrevet sammen med de værker, de kommenterede, hvorfor to af Vingerne, som er kommentarer, hver især blev delt op i to dele. En tredje Vinge, som er et selvstændigt essay, blev også opdelt i to dele formentlig på grund af længden. Derfor tales der om ti vinger.
De første to Vinger udgøres af kommentaren Tuan, som ifølge en tidlig kommentartradition betyder 'afgørelse'. Ordet skrives med tegnet, der ifølge en kinesisk ordbog fra 121 e.v.t. betyder 'løbende gris' (se ill. 3), men fortolkningen 'afgørelse' beror formodentlig på lydlighed med dette ord. Tuan er en kommentar til hexagramteksten, som blev tillagt kong Wen, og i de fleste udgaver af Yi jing fra omkring det 3. årh. evt. er teksten splittet

Ill. 4

op i 64 afsnit som følger umiddelbart efter hexagramtekstens 64 afsnit. Disse to vinger findes ikke i den danske udgave af Wilhelms oversættelse.
Tredje og Fjerde Vinge består af Xiangkommentaren. Ifølge kommentartraditionen skal xiang her forstås som 'billede' selvom det skrives med tegnet for elefant (se ill. 4). En nøjere undersøgelse afslører, at Xiangkommentaren faktisk indeholder to tekster, nemlig Da xiang, Det Store Billede, og Xiao xiang, Det Lille Billede. Førstnævnte er som Tuan en kommentar til hexagramteksten, mens sidstnævnte (som ikke findes i den danske udgave af Wilhelm) er en kommentar til linieteksterne, som blev tillagt hertugen af Zhou.
Disse fire Vinger søger at udlægge teksten v.h.a. etiske principper, yin og yang, hexagramliniernes indbyrdes placeringer m.m.; altsammen ting der er selve spådomsværket fremmed. Da Tuan og Xiang som sagt nævnes af Sima Qian, må de have eksisteret i en eller anden form omkring år 100 f.v.t., men de er næppe ældre end begyndelsen af det 3. årh. f.v.t.
Femte og Sjette Vinge kaldes Xi ci, De Tilknyttede Ord; ifølge en tradition, der går tilbage til Sima Qian kaldes denne tekst også Da zhuan, Den Store Kommentar, selvom det ikke drejer sig om en kommentar. Xi ci må snarere betegnes som en teoretisk afhandling, der beskæftiger sig med de grundliggende filosofiske og kosmologiske begreber i Yi jing, spådomsteknikkens kosmologiske baggrund samt oprindelsen af kinesisk kultur i lyset af Yi jing. Det er med andre ord det første studie af Yi jing og derfor en tekst, der refereres til igen og igen. Det er også ét af de første steder betegnelserne yin og yang dukker op som filosofiske og kosmologiske begreber i kinesisk filosofi. Xi ci blev fundet i en anden udgave sammen med sil-kemanuskriptet, men det gælder for begge udgaver, at de er sammenstykkede af forskelligt materiale og ikke udgør et afsluttet hele. Ingen af udgaverne kan formentlig dateres tidligere end slutningen af det 4. årh. f.v.t.
Syvende Vinge hedder Wen yan, Tekstens Ord. Af denne Vinge, som består af fire forskellige lag kommentarer og gloser, eksisterer kun de to afsnit, der drejer sig om de to første hexagrammer Qian og Kun. Det har været en udbredt opfattelse, at det er resterne af en komplet kommentar, men der er også den mulighed, at der aldrig har eksisteret mere. Den centrale position de to første hexagrammer indtager i Yi jing-filosofien som selve inkarnationerne af yin og yang gør det sandsynligt, at kommentatorerne har koncentreret sig om dem. Dette argument taler for en relativ sen datering, men indholdet er så forskelligartet, at konklusionen må blive, at den syvende Vinge indeholder materiale der spænder over perioden 4. - 2. årh. f.v.t. Wen yan findes ikke i Wilhelms danske udgave.
Ottende Vinge, Shuo gua, Diskussion af Trigrammerne, er i lighed med Xi ci en afhandling eller et essay, der som titlen si-ger, beskæftiger sig med trigrammerne.
Teksten består af to forskellige dele, hvoraf den ene del minder meget om Xi ci. En russisk sinolog, Iulian Shchutskii, som forsvandt i en af Stalin's lejre i 1930'erne påviste, at dette afsnit passede på et bestemt sted i Xi ci.
Da man undersøgte silkemanuskriptets version af Xi ci, fandt man det omtalte afsnit af Shuo gua der, hvor det ifølge Shchutskii burde sidde. Den øvrige del af ottende Vinge fandtes i en lidt ændret udgave, så en samtidig datering af Shuo gua og Xi ci er sandsynlig.
Niende Vinge, Xu gua, Hexagrammernes Rækkefølge (el. Orden), er et kort essay, der giver en forklaring på hexagrammer-nes rækkefølge i den overleverede udgave (som er forskellig fra fx silkeudgaven). Derudover er der nogle forklaringer på navnene på hexagrammerne. Denne tekst adskiller sig radikalt fra de øvrige Vinger og består for hovedparten af en lang række følgeslutninger, der begrunder hexagrammernes rækkefølge i deres symbolske indhold.
Den tiende Vinge, Za gua, Diverse Hexagrammer, er en meget kort kommentar, der nærmest har karakter af en gloseliste. Hexagrammerne nævnes i en rækkefølge, der hverken ligner det ene eller andet kendte arrangement. Både Xu gua og Za gua stammer formentlig fra det 2. årh. f.v.t. og findes heller ikke i den danske udgave af Wilhelm.
Kort efter Han-dynastiets fald i begyndelsen af det 3. årh. e.v.t. begynder kommentatorerne til Yi jing også at forsyne Vingerne med kommentarer, og dermed har Yi jing antaget den form, som bogen har bevaret så godt som uændret i ca. 1700 år frem til i dag.

 

Tilbage til indhold